همه ی پست های برچسب جمله ها دوست دارم

جمله های دوست دارم

دوست داشتنت بزرگترین نعمت دنیاست ، مرا شاد میکند
لبخند را به دنیایم هدیه میکند حتی این روزها گاهی پرواز میکنم
من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم . . .

.

دوست داشتن ساده است و باور کردنش سخت
تو ساده باور کن که من سخت دوستت دارم . . .

.

و من هنوز تو را مثل “ تمام شد ” مشق شبم دوست دارم . . .

ادامه ←