همه ی پست های برچسب اس ام اس کاریکلماتور

اس ام اس کاریکلماتور

بعضی ها با اینکه خیاط نیستند

اما خوب وصله هایی به آدم می چسبانند !

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

آدم خوش بین

شیطان را هم فرشته می بیند.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

انسان باید انتخاب کند

نه اینکه سرنوشت خود را بپذیرد

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

وقتی خوابیدم

حقیقت را در خواب دیدم.

 

ادامه ←

اس ام اس کاریکلماتور

همیشه میدانستم مارها دست ندارند

اما در عجبم چگونه ماری چون تو دست دوستی به سویم دراز کرد

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

کاش میشد قرص ماه را خورد

شاید دلم کمی ارام بگیرد

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

آمده ام که با زندگی کردن قیمت پیدا کنم …

نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنم

 

ادامه ←