همه ی پست های برچسب اس ام اس های کاریکلماتور

اس ام اس کاریکلماتور

بعضی ها با اینکه خیاط نیستند

اما خوب وصله هایی به آدم می چسبانند !

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

آدم خوش بین

شیطان را هم فرشته می بیند.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

انسان باید انتخاب کند

نه اینکه سرنوشت خود را بپذیرد

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

وقتی خوابیدم

حقیقت را در خواب دیدم.

 

ادامه ←