همه ی پست های برچسب اس ام اس سنگین و معنی دار

اس ام اس سنگین و معنی دار

خیلی سخته با بغـــــــــــض بنویسی با خنــــــــــــده بخوانند….

در جایی که هَمه زغال فروش شده اَند و دیگران را سیـــاه میکنَند بیا کَمی از مد

افتاده باشیم !!!!

سپید بِِمانیمـ…..

اَگه یه زن تــــــــــــــو رو اونقدر دوستـ داشته باشه که از آرزوهــــاش به خاطرت بگذره ، از خدا یه عمر تازه بخواه….
یه عــــــمر واسه خوشبَخت کردنش خیـــــــلی کَمه!

بی گناه پــــــای چوبه دارمیخندید، انگارنمیدانست دوره ضرب المثــــــل هاتمام شـــده ……

بـــــــهــــــــار و این‌همه دلتنگی؟
نَـــه،
شاید فرشته‌ای فصل‌ها را به اشتباه
ورق زده باشــــد

دَرد دارد. وقتی میرَود…..و همه می گویند: دوستَت نَداشت….و تــــــــو نمیتوانــی به هَمه ثابِت کنی هرشب با عاشــــــــقانه هایش خوابـــت می کرد…

ادامه ←