همه ی پست های برچسب اس ام اس آموزنده دکتر شریعتی

اس ام اس آموزنده از شریعتی

در دشمنی دورنگی نیست ، کاش دوستانم هم در موقع خود چون دشمنان بی ریا بودند.

++++++++ اس ام اس فلسفی و آموزنده++++++++

خیلی اوقات آدم از آن دسته از چیزهای بد دیگران ابراز انزجار می کند که در خودش وجود دارد.

دیروز همسایه ام از گرسنگی مرد ، در عزایش گوسفندها سربریدند ( شریعتی )

+++++++++++++++

از خداوند چیزی برایت میخواهم که جز خدا در باور هیچکس نگنجد! دکتر شریعتی.

++++++++ اس ام اس فلسفی و آموزنده++++++++

ادامه ←