همه ی پستها در غضنفر5

جک

غضنفر توالت میساخته. آجر کم میاره. اوپن میسازه «
………………………………………….. ……………..

غضنفر شماره تلفن پیدا میکنه. زنگ میزنه میگه: من شماره تونو پیدا کردم. آدرس بدین «
تا واستون بیارمش.
………………………………………….. ……………..

غضنفر تاکسی دربست میگیره. از پنجره سوار میشه «
………………………………………….. ……………..

به غضنفر میگن تو زبونتونخدارین؟ میگه: یوخ «
………………………………………….. ……………..

غضنفر میپرسن به 5 تا دختر که رو یه میله نشسته ان چی میگن؟ میگه: یه سیخ جیگر «
………………………………………….. ……………..

غضنفر ریش بزی میزاره. دچار بحران شخصیتی میشه «
………………………………………….. ……………..

به غضنفر میگن: سه تا فوتبالیست نام ببر. میگه: علی دایی، علی کریمی، فرار مهدوی «
کیا
………………………………………….. ……………..

به غضنفر توپ فوتبال نشون میدن میگن: چیه؟ میگه: شطرنج گردالی «
………………………………………….. ……………..

به غضنفر میگن: نظرت راجع به آتروپات چیه؟ میگه: راستش یخمک خوشمزه تره «
………………………………………….. ……………..

غضنفر از جهنم میره دم در بهشت، میگه: یخ دارین؟ میگن: داریم نمیدیم! غضنفر میگه: «
ایلده فردا صبح که اومدین آب جوش بگیرین منم نمیدم!
………………………………………….. ……………..

غضنفر داشته شنای قورباغه میرفته، لک لک میاد میخوردش «
………………………………………….. ……………..

غضنفر جونش به لبش میرسه، تف میکنه میمیره «
………………………………………….. ……………..

غضنفر پاش خواب میره، کفشاشو میدزدن «
………………………………………….. ……………..

غضنفر میمیره، عکسشو نداشتند بذارن رو قبرش، تا گردن دفنش میکنند «
………………………………………….. ……………..

به یه غضنفر می گن چرا میری سربازی ، میگه والا فقط به خاطر مرخصی هاش «
………………………………………….. ……………..

یه روز غضنفر پاش درد میکرده تو جورابش قرص بروفن میندازه «
………………………………………….. ……………..

غضنفر خیلی شاکی میره تو آزمایشگاه داد میزنه:پس چرا جواب خون شهدا رو «
نمی دید؟؟؟
………………………………………….. ……………..

یه غضنفر میمیره. شب اول قبر ۶۲ تا فرشته میان سراغش. ۲تاشون سوال می کردن… «
۶۰ تاشون حالیش می کردن!!!
………………………………………….. ……………..

یه غضنفر تو آینه عکس خودشو می بینه بعد می گه: ا…این چه آشناست ! بعد از «
یه ساعت فکر کردن داد می زنه: فهمیدم… این همون کره خریه که امروز تو
آرایشگاه یک ساعت زل زده بود به من !
………………………………………….. ……………..

غضنفر شب که میشه میخوابه خواب حنا بندون عروسیشو میبینه صبح که از خواب بلند «
میشه میبینه تو خودش ریده دستشو تو شورتشه!
………………………………………….. ……………..

غضنفر بابا ش میمیره هفتش خیلی شلوغ می شه واسه چهلم بلیط می فروشه «
………………………………………….. ……………..

غضنفر آشغال میره تو چشماش سره ساعت 9 میشینه دم در «
………………………………………….. ……………..

پلیس به غضنفر: اینجا ماهیگیری قدغنه!!! غضنفر: ولی اینجا تابلو نزدین!!! «
پلیس: نزدیم که نزدیم، زود باش از بالای اون آکواریوم بیا پایین!!!!
………………………………………….. ……………..

به غضنفر میگن با آب و برق و خاک جمله بساز «
میگه: خاک بر سر من که آبم مثل برق میآد
………………………………………….. ……………..

غضنفر میره کله پاچه فروشی، یارو بهش میگه: قربون چشم بگذارم؟ غضنفر میگه: نه «
آقا! حداقل صبر کن من برم قایم شم!
………………………………………….. ……………..

غضنفر به دختره میگه بوس میدی؟ میگه نه! غضنفر میگه به جهنم بخاطر خودت گفتم من «
خودم زن دارم
………………………………………….. ……………..

یه روز غضنفر میره داروخانه میگه اقا ببخشید کاندوم دارین دکتوره که فارس بود «
میخواد غضنفر رو دست بندازه میگه: داریم عزیزم ولی انواع مختلفه میخی گیفی
عسلی و… داریم. از کدوم یکی بدم. غضنفر میگه:والاه منکه از اینجور چیزا
سر در نمیارم ولی فکر کن. طرف خواهر مادر خودته یچیز خوب بده
………………………………………….. ……………..

غضنفر میره پرنده فروشی طوطی بخره یه جغد میکنن تو پاچش. میاد خونه بعد یه «
مدتی دوستش میاد پیشش میگه: طوطیت حرف هم میزنه؟ میگه: حرف نمیزنه، خوب دقت
میکنه!!
………………………………………….. ……………..

غضنفر می ره هیئت راش نمی دن خودش می ره هیئت می زنه هیچکـ..س رو راه نمی ده «
………………………………………….. ……………..

یک بار یک غضنفر زنگ میزنه تاکسی تلفنی میگه اقا ماشین دارید «
مردی که پشت تلفن بوده جواب میده بله. غضنفر میگه خوش به حالتون ما نداریم
………………………………………….. ……………..

غضنفر باباش میمیره میخواسته خاکش کنه جو میگیرتش باراندازش میکنه «
………………………………………….. ……………..

غضنفر واسه رفیقاس خالی می بنده می گه: من هر دو هفته یک بار می رم ژاپن. «
رفیقاش می گن اگه راست می گی اسم یکی از خیابوناش رو بگو؟
غضنفر یه خورده فکر می کنه بعد می گه: اهان خیآبون شهید بروسلی
………………………………………….. ……………..

غضنفر تو جوی آب تف میکنه میره دنبالش پاشو بگذاره روش «
………………………………………….. ……………..

به غضنفر می گن این میس کال که می گن چیه؟ «
می گه نمی دونم والا ولی فکر کنم یه واحد اندازه گیری
باشه……..مثل یه مثگال زعفرون