همه ی پستها در اس ام اس خاطره

اس ام اس جدید خاطره

ما خاطره ها را می سازیم
و خاطره ها ما را ویران می کنند . . .

اس ام اس جدید خاطره

روبرویم ، سراب
پشت سر ، خاطرات
نازنینم ، کدامین طرف سوی توست . . . ؟

اس ام اس جدید خاطره

صبرکن !
برگرد !
چمدان هایمان اشتباه شده ؛ دلم را ب جای خاطراتت بردی . . .

ادامه ←

اس ام اس خاطره

با یاد تو این ستاره ها رنگی بود / این دفتر خاطرات من سنگی بود
از درس کلاس عاشقی سهمم باز / یک زنگ فقط دوری و دلتنگی بود . . .

 

 

 

 

 

 

خاطرات ، تمام نمیشوند ؛ تمامت میکنند !

 

 

 

 

 

 

ازاتاق خاطراتم
بوی حلوا بلند شده است
آرام فاتحه ای بخوان . . .
شاید خدا گذشته ام را بیامرزد . . . !

 

 

 

 

 

 

قانون بقای خاطره :
انسان نمیتواند از خاطره فرار کند بلکه از خاطره ای به خاطره ی دیگر غرق میشود . . .

 

 

 

 

 

 

خاطره یعنی یک سکوت غیر منتظره میان خنده هایی بلند !

 

 

 

 

 

 

مراقب باش !
پشت هر توپ ، کودکی می آید . . .
پشت هر خاطره ، اشکی . . . !

ادامه ←