همه ی پستها در اس ام اس لبخند

اس ام اس لبخند

شکفتن هیچ گلی به زیبایی لبخند تو نیست ، پس بخند تا گلها از شرم در غنچه بمانند . . .

___________

نان را از من بگیر اگر می خواهی ، هوا را از من بگیر . . .
اما خنده ات را نه !
من دنیای خود را با ان ساخته ام . . .

___________

شهامت میخواهد سرد باشی ، اما گرم لبخند بزنی . . .
” فروغ “

___________

یادت هست ؟! لبخند میزدی !
خنده هایی که همیشه دوست داشتم !
خنده هایی که مرا عاشق تر می کر د!
گاهی از شدتش اشک در چشمان قشنگت حلقه می زد!
می گفتم و تو باز می خندیدی . . .
از ته دل ، بلند !
یادت هست ؟!
تو عاشق شیرین زبانی ام بودی و من عاشق خنده هایت !!

___________

خندت رو به همه بده اما لبخندتو به یک نفر
عشق و به همه بده اما وجودت رو به یک نفر
بذار همه عاشقت باشن اما خودت عاشق یک نفر باش . . .

___________

لبخند بزن زیرا :
برآمدگی گونه هایت توان آن را دارد که امید رفته را بازگرداند گاه قوسی کوچک ، میتواند معماری بنایی را نجات دهد . . .

___________

لبخند که می زنی از پس رنج ها ، چنان شیفته ام می کنی که بهار را با مهربانی ات تاخت می زنم و باز هم پیروزم !

ادامه ←