همه ی پستها در اس ام اس روز دختر

اس ام اس و جوک تبریک روز دختر

عرضی ندارم بانو !
فقط یادت باشد امروز که دختری ، در آینده مادر دختر دیگری هستی و روزی می آید که مادر بزرگ میشوی . . .
پس جدا از همه ی ناپاکیها ، تو پاک بمان !
روز دختر مبارک باد . . .

میشه اسم پاکتو رو دل خدا نوشت / میشه با تو پر کشید توی راه سرنوشت
میشه با عطر تنت تا خود خدا رسید / میشه چشم نازتو رو تن گلها کشید

زیبایی دلت رابه رخ آسمان میکشم تا کمتر به مهتابش بنازد . . .
تولد حضرت معصومه و روز دختر مبارک !

ادامه ←