اس ام اس شکلک دار

|””””””””””|_:!””-.,

“@@”””””” “”@””

ده تن آجر فدای زیر بنای وجودت

***********************

0      0

ـــــ[]ــ!=[]

_\\ @@ /\

فلجتیم رفیق

Vaghti

delam barat

tang mishe

()*() cheshamo

(-.-) mibandamo

(“)(“) fekr mikonam ke

To

()*())(()

( ‘.’ )’.’ )

(“)(“)’)(“)

hamishe

pishami

***********************

\\// _*_
( ‘;’)(‘;’ )
/|.|\ /[]\
| | / \

In akseto to park gereftam ke ba YARU budi!
Age sms nadi pakhshesh mikonam

***********************

|——-l-l

|        ‘.o

|        /l\

|        JL

Dard doorito natoonestam tahamol konam khodamo dar zadam

***********************

\\\ ////
<( @ @ )>
–o0O———00o–

Delam barat tang shode bud.Kelid nadashtam Az divar umadam bala bebinamet

***********************

()
<،،>
_//_

chiye
.
.

delam mikhad hinja vaystam.

***********************

/) /)
@@ \_____/
/ /\ ____\
¤¤ | | | |
^^ ^^
dosti ma tamam shod akseto pas begir

***********************

(‘, ‘)
<( )>
J L
120kg
(‘, ‘)
<( )>
J L
60kg
(‘,’)
<) (>
JL
30 kg
negah kon man az doreye to chi shodam

***********************

*;%*;*
*;%*;%*;*
)i(
( )
Tamame golhaye in goldon taghdime mehraboniat

***********************

*.*;’.*”*,*.L*;’.

*,*.* ” O *”*,*.*;

*”*,*.*;’*”*,V*.*;’

*,*.*E;’.*”**”*

ببین برات LOVE تركوندم

***********************

آهای

__0\

|

JL

میدونی چقدر دوست دارم

O

<>

JL

اینقد

________O________

|

JL

***********************

^^
oO
@
.(-).

مگه بهت نگفتم دیگه عکستو به این و اون نده

***********************

() ()
( Ö )
(( ))
موش

,,,,_
o(. .)o
;(–);
میمون

<).””.(>
(oo)

خوک

و حتی

><((((;>
ماهی

دلشون برات تنگ شده و می خوان برگردی به باغ وحش

***********************

O

/\

JL

روتو اونور کن مگه نمیبینی شو..ت پام نیست

***********************

از ته

….. …..

.* ** *.

* . .*

.*” “*.

“*.*”

میگم…..!

دوست دااااااااااارم……….

***********************

0 0

\|/\|/

\/\/

دستاتو سفت گرفتم که یهو گمت نکم آخه بی تو من تنهام

***********************

()’ “‘ ‘()

( ‘ ; ‘ ) .,’@,

=(,,)=(“‘)===:’,@,’@

t_!_J    ‘@;

***********************

تایتانیك

ــــــــ||ــ

=”………….”—

___t/,_. …………. ,_

/ __________________

با همه مسافراش

فدات

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !