اس ام اس های جدید

رفت و مرا شکست!

نفرینش نمی کنم همین که

دیگر کسی او را به اندازه من دوست ندارد برایش کافیست

اس ام اس جدید

sms jadid

دیشب با تنهایی ام مچ انداختم ، باختم!

نمی دانی این روزها چقدر زورش زیاد شده است …

اس ام اس جدید

sms jadid

شاید آرامتر می شدم فقط و فقط

اگر می فهمیدی حرف هایم به همین راحتی که می خوانی نوشته نشده اند

اس ام اس جدید

sms jadid

بعضیام هستن که اگه مال تو باشن

مطمئنی که دلت دیگه جای دیگه ای نمیره …اس ام اس جدید

sms jadid

سرم را روی شانه ات بگذار تا همه بدانند

همه چیز زیر سر من است

اس ام اس جدید

sms jadid

وقتی کسی رو دوست داشته باشی

فاصله ، سن ، قد و وزن فقط و فقط یه عدد لعنتیه …

اس ام اس جدید

sms jadid

با یاد تو زندگی کردن چه کم خرج است

نه خواب میخواهد نه خوراک …

اس ام اس جدید

sms jadid

فقط باشی ، همین …

و من حس امنیت حضورت را به رخ تمام تاریکی ها بکشم

اس ام اس جدید

sms jadid

گفت چی حکم کنم؟

گفتم فقط دل حکم نکن که نداری …

اس ام اس جدید

sms jadid

بعضیا هم هستن

وقتی هوا خوبه فکر می کنن خوبی از خودشونه …

اس ام اس جدید

sms jadid

برای روزای خوبت دعا می کنم

روزای خوب تو ربط عجیبی دارن به حال خوب من …

اس ام اس جدید

sms jadid

تلــــــــــــخ کـام که باشــی

تلـــــــــــخ زبـــان هم می شــوی و …

کسی چـه می داند روزگاری شیرین بــودی بـــرای فرهـــادت …

اس ام اس جدید

sms jadid

امشب قرص هایم ، آلزایمر گرفتند

یادشان رفته که خواب آورند نه یاد آور …

اس ام اس جدید

sms jadid

دلت را به هر کسی نسپار

این روزها برخی ها از سپرده ات هم بهره می خواهند …

اس ام اس جدید

sms jadid

آرزویم با تو بودن است

اما نه به بهای پا گذاشتن روی آرزوی تو

آرزویم این است که بخواهی و بمانی

نه اینکه بمانی به خواهشم

اس ام اس جدید

sms jadid

زندگی به من آموخت

همیشه منتظر حمله احتمالی

کسی باشم که به او محبت فراوان کردم …

اس ام اس جدید

sms jadid

استقلال است دیگر

گاهی دلش می خواهد در آسیا سوژه خنده تیم های دیگر شود

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !