اس ام اس عاشقانه

تو که با دیگرانت بود میلی

چرا یادت مرا بشکست خیلی ؟

مگر قصدت پریشانی ما بود

که عشق ما نشد مجنون و لیلی

کمی گیجم کمی منگم ، عجیب است

پریده بی جهت رنگم ، عجیب است

تو را دیدم همین یک ساعت پیش

برایت باز دلتنگم ، عجیب است

روی قلبی نوشته بودن شکستنی است مواظب باشین

ولی من روی قلبم نوشتم شکسته است ، راحت باشید !

دوستت دارم

رازیست که در میان حنجره ام دق میکند وقتی که نیستی

دوری از این دیده ، اما باز یادت میکنم

حرمت این آشنایی فرش راهت میکنم

در فراقت ، غم حصار خنده هایم را شکست

باز هم از انتهای دل صدایت میکنم

چه تجارت ناشیانه ای بود

آن همه نازی که من از تو خریدم

روزی می شود که برگ برنده ات دل می شود

اما تو دیگر حاکم نیستی

اگر نسیمی شانه هایت را نوازش کرد

بدان آن هوای دل من است که به یادت می وزد

دستهایت را زیر تنهاییم ستون کن

که من از آوارگی بی تو بدون میترسم

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !