آرشیو برای آگوست 14th, 2014

اس ام اس سرکاری

ﺩﯾﺸﺐ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﺎﺧﺪﺍﯼ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﺍﺯ ﻭﻧﯿﺎﺯ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ،
ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﺧﺪﺍ ﺟﻮﻥ ﭼﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺑﺪ ﻣﯿﺎﺭﻡ ؟؟ ﺁﺧﻪ ﮔﻨﺎﻫﻢ ﭼﯿﻪ ؟
ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﻧﺪﺍ ﺁﻣﺪ ﮐﻪ :
.
.
.
.
.
ﮔﻨﺎﻩ ﺗﻮ ﺧوشکلیته ،
ﺧوشکلى ﺩﺭﺩ ﺳﺮ ﺩﺍﺭﻩ ،
ﭘﯿﺮ ﻭ ﺟَﻮﻭﻥ ، ﺧﺮﺩ ﻭ ﮐَﻠﻮﻥ ، ﻋﺸﻘﺘﻮ ﺯﯾﺮ ﺳﺮ ﺩﺍﺭﻩ ،
ﻫﺰﺍﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﮐﺸﺘﻪ ﺩﺍﺭﯼ ،
ﻫﺰﺍﺭ ﻫﺰﺍﺭﺗﺎ ﺑﯿﻘﺮﺍﺭ ،
ینی به جان خودم ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪه بودم 😀

استاتوس سرکاری

ﺁﻳﺎ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻧﻬﻨﮓ ﺑﭽﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﻣﺶ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﺑﺎﻧﺪ ؟
ﺁﻳﺎ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻳﻮﺯ ﭘﻠﻨﮓ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺩﻳﺪﻥ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﺟﻔﺘﺶ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ؟
ﺁیا ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﺩﻗﻴﻘﺎً ﺩﺭ ﺷﺐ ﻭﻟﻨﺘﺎﻳﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻤﺮ ﻛﻬﻜﺸﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺷﻴﺮﻱ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ؟
ﺁﻳﺎ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﺪ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﺭ ٣ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺗﻮﻟﺪ ﭘﺪﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﺮﺱ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺩﻳﺪﻥ ﭘﺪﺭ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺒﺶ ٣ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ؟

استاتوس سرکاری

ادامه ←

جوک خنده دار

میگن تو جهنم ترتیب روزا اینجوریه :
صبح شنبه
عصر جمعه
عصر جمعه
شب کنکور
عصر سیزده بدر
۳۱ شهریور
عصر جمعه
راه توبه بازه . . .
دیگه خودت میدونی . . .

جوک خنده دار مرداد ماه

ﺁﻫﺎﯼ آقا پسری ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺗﻮﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺗﺼﺎﺩﻑ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺟﺰﻭﻩ ﻫﺎم ﺑﺮﯾﺰﻩ ﺭﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ تو
ﺟﻤﻌﺸﻮﻥ کنی ﻭ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﺷﻘم بشی . . .
.
.
.
ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﮕم ﺑﺮﺍﺕ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺩﺍﺭﻡ ! ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺵ . . .
ﮐﻨﮑﻮﺭ ﮔﻨﺪ ﺯﺩﻡ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ ﺑﯿﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ 😐

جوک خنده دار مرداد ماه

چه رسم مسخره ای دارن خارجیا که زانو میزنن خاستگاری میکنن . . .
مثل مرد پاشو خاستگاری کن اگه هم گفت نه یه چارلیتری اسید بپاش رو صورتش !!

ادامه ←

اس ام اس و جوک خنده دار

ﻓــﮏ ﮐﻨﻢ ﻧﯿﻤﻪ ﮔﻤﺸـﺪﻩ ﯼ من ﺑﯿـﻦ ﻫﻤـــﻪ ﺗﻘﺴﯿـــﻢ شده !

به ﻫـــﺮﮐـﯽ ﻣﯿﺮﺳــﻢ ﯾـﻪ ﺣﺴــﯽ ﺑﻬــﺶ ﺩﺍﺭﻡ 🙂


اس ام اس و جوک خنده دار
sms khandedar

چرا میگن مثل مرغ پرکنده بیقرارم ؟

من هرچی مرغ پرکنده دیدم خیلی آروم تو فریزر خوابیده بوده !


اس ام اس و جوک خنده دار
sms khandedar

یه روز یه خیاشور شورشو درمیاره میشه خیار

اصن بد وضی شده


اس ام اس و جوک خنده دار
sms khandedar

ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻨﺪﻭﺍﻧﻪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻢ

ﻫﯿﭻ ﺩﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺭﻩ

ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮﺩﻣﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﻫﻨﺪﻭﻧﻪ یاد بگیرم


اس ام اس و جوک خنده دار
sms khandedar

” دهن منو وا نکن “چیست ؟

تهدیدی تو خالیست که معمولا با جمله “وا کن ببینم چه … میخوای بخوری” خاتمه می یابد


اس ام اس و جوک خنده دار
sms khandedar

دختر : برو گمشو دیگه نمیخوام ببینمت

پسره : نه … تورو خدا … تنهام نذار … بی تو میمیرم !

دختر : به جهنم …  !

پسره با گریه : بی تو دنیا برام معنی و مفهوم نداره !

دختر : به درک … من ازت خوشم نمیاد … بفهم …

مامان دختره : پاشو لنگ ظهره


اس ام اس و جوک خنده دار
sms khandedar

به راننده تاکسیه پول دادم برگشت گفت یه نفری ؟ گفتم خیلی وقته …

گفت بِبُر صداتو ، خرد بده پول خرد ندارم !

چرا ملت بی احساس شدن ؟ یکی نیست منو درک کنه 😐


اس ام اس و جوک خنده دار
sms khandedar

ﺩﺧﺘﺮ : ﺍﻟﻮ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﮐﺠﺎﯾﯽ ؟

ﭘﺴﺮ : ﺧﻮﻧﻤﻮﻥ ﺩﯾﮕﻪ ! ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮﺭﺩﻡ …

ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﻦ ﺗﻮ ﭘﺎﺭﮎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺗﻢ

ﯾﻪ ﮐﻢ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺟﺪﯾﺪﺕ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮ ﮐﻪ ﺍﻭﻧﻢ ﺳﺮﻣﺎ ﻧﺨﻮﺭﻩ !

ﭘﺴﺮ : ﻣﺜﻼ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﻣﭻ ﺑﮕﯿﺮﯼ ؟

ﺩﺧﺘﺮ : آﺭﻩ !

ﭘﺴﺮ : ﺍﻭﺳﮕﻮﻝ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﯼ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺧﻮﻧﻪ !

ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﺮﺩ ؟


اس ام اس و جوک خنده دار
sms khandedar

اینکه میگن هیچ جا مثه خونه آدم نمیشه ، همش دوروغه محضه !

مردونه یه هفته تو هتل ۵ ستاره بودیم

به این برکت قسم راضی نمیشدم بیایم خونه


اس ام اس و جوک خنده دار
sms khandedar

دختره ریش و سیبیل داره در حد اصغرآقا مکانیک

بعد تو پروفایلش زده : “زیبایی در سادگی است”

یعنی دمپایی جلو بسته توالت اعتماد به نفس اینو داشت الان پراید وانت بود


اس ام اس و جوک خنده دار
sms khandedar

ظهر تو تلویزیون دختره میگفت بابام گاواشو فروخته برا خواهرم جهاز خریده

بابام بهم گفت شانس آوردیم دختر نداریم وگرنه مجبور بودم بفروشمت !

ینی پدر واقعی من پیدا میشه !؟


اس ام اس و جوک خنده دار
sms khandedar

ﻣﻦ ﺗﺎ ﺳﻮﻡ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻡ

ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﯾﻪ ﻣﺴﻮﺍﮎ ﭼﺎﺭ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﻣﺴﻮﺍﮎ ﺩﺍﺭﯾﻢ

ﻭ ﻫﺮﺷﺐ ﺑﺎ ﻫﺮﮐﺪﻭﻡ ﺩﻟﻢ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ ﻣﺴﻮﺍﮎ ﺑﺰﻧﻢ !


اس ام اس و جوک خنده دار
sms khandedar

مورد داشتیم دختره تو جمع فامیل گفته

یه مزاحم سیریش دارم دست از سرم برنمیداره

بعد پسر خالش گفته زر نزن فقط یه تک زنگ زدم شماره جدیدم بیفته

خودت ۴ روزه پیام میدی

دختره از اون به بعد دیگه مورد ایجاد نکرد !


اس ام اس و جوک خنده دار
sms khandedar

من در حین کنکور ریاضی :

جوابی که من بدست آوردم ۲۳ هستش

گزینه ها : ۱۷ , ۱۹ , ۲۶ , ۳۶

من گزینه ۲۶ رو انتخاب میکنم چون به جواب من نزدیک تره

اس ام اس جدید

باران که گرفت

زنده شدی از میان هزار لحظه دلتنگی

و من خیس شدم از عطر بودنت …


اس ام اس جدید درد عاشقی

دردهایت شش دانگ به نام من

به جان خریدمشان …


اس ام اس جدید دوست داشتن

دوستت دارم

بهایش هم هر چه هست روی چشمانم …


اس ام اس جدید عشق


ادامه ←

جک جدید و لطیفه های بامزه

میدونین خوش شانسی چیه؟

اینه که تو ماه رمضون یادت بره روزه ای بعد اب بخوری

حالا میدونین بد شانسی چیه؟

اینه که تو ماه رمضون یادت بره روزه ای بری ساقه طلایی بخوری


جک جدید آیفون
sms khndedar

من یه سوالی ذهنمو درگیر کرده با این مضمون که :

با گوشی سامسونگ هم میشه جلو آینه عکس گرفت ؟

یا فقط باید آیفون باشه ؟


جک جدید نان رسانی
sms khndedar


ادامه ←

اس ام اس عاشقانه

گــر بـخواهــم عشــق را معـنــا کنــم … مـن فقــط بــا نــام تـــو لــب وا کنــم …

 

 
همیشه سر کلاس املا دوستت دارم را اشتباه می نوشتم
تا معلم مرا جریمه کند که من
در یک ورق سفید صدبار بنویسم که دوستت دارم …

 

 

برو به جهنم عشق من
.
.
.
.
.
چون فقط ” تو ” میتونی جهنم رو برام بهشت کنی..

 

 

قفس يعنے دھان من وقتے زبانم روے “اسم تو” قفل ميشود

 

 

ادامه ←

اس ام اس سرکاری

ی عشقم نداریم
‏.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

اوه اوه حواسم نبود …میاد ميبينه شر میشه …!
داریم عاقا …داریم!!!

 

 

سلامتی سه کس: موش و عقاب و کرکس
همش که نباید حکیمانه باشه عههههه خوب؟
یکمم سر کار باشید.
عمه پیری دارم لطفا مراعات فرمایید.

 

 

 

من خيلى بانمكم نميدونمم چرا…
دست خودم نيس
.
.
.
.
ى نيگا كنيد ببينيد دست شما نيس؟؟?

 

ادامه ←

اس ام اس فلسفی

مشکلات انسانهای بزرگ را متعالی می سازد و انسانهای کوچک را متلاشی….

“دکتر شهید مصطفی چمران”

 

 

زندگى مثل فلوته…

ميتونه چندين حفره و خلأ داشته باشه اما اگه خوب بلد باشى بنوازى؛
همون فلوت ميتونه نواهاى جادويى توليد كنه!

 

 

 

کسی که فکر فردا نیست

عاقبت

به غم فردا گرفتار خواهد شد

 

 

 

چنان قوی باشید که از انسان های نالایق بگذرید و انقدر صبور که برای ادم های لایق منتظر بنشینید………

 

 

 

خدایا ! در برابر هر آنچه انسان ماندن، را به تباهی میکشد مرا با نداشتن و نخواستن رویین تن کن
علی شریعتی

 

 

 

سن خانم ها اصلا مهم نیست .بهترین نواها از ویولن های کهنه به گوش می رسد .

 

 

 

“آنکه نمی تواند از خواب خويش برای فراگيری دانش و آگاهی کم کند، توانايي برتری و بزرگی ندارد.”

ارد بزرگ

 

 

 

اهل دلی میگفت ۰۰۰۰۰۰!!
تاريخ تولدت مهم نيست، تاريخ تبلورت مهمه، اهل كجا بودنت مهم نيست،اهل و بجا بودنت مهمه،منطقه زندگيت مهم نيست،منطق زندگيت مهمه، و…درود بررفقايى كه دعا دارند و ادعا ندارند،نيايش دارند و نمايش ندارند،حيادارند و ريا ندارند،
رسم دارند و اسم ندارند

 

 

 

همیشه امضای خودتو داشته باش.

اگه میخوای چگالی حجمیت زیاد بشه جرم خودتو پر کن از خلوص نیّت.

دیالوگی زیبا از بهنوش بختیاری در برنامه آبرنگ شبکه نسیم.

 

 

 

گاهی باید بی رحم بود. نه با دوست، نه با دشمن، که با خودت !
و چه بزرگت می کند آن سیلی که خودت می خوابانی بر صورتت…

 

 

 

از دست عزیزان چه بگویم گله ای نیست . . . گر هم گله ای هست دگر حوصله ای نیست

 

 

 

ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﻮﻧﺪﯼ ﻭ
ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﺴﻮﺍﮎ ﺯﺩﯼ ۲۴ﺳﺎعت
ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ ﺩﻫﻨﺖ ﺭﻭ ﺑﺒﻨﺪ !

 

 

 

وقتی زیباترین عمل انسان ، به زشت ترین صورت تفسیر می گردد ، بدانید هیچ وجدانی انسانی نمانده است 

 

 

 

گذشته چیزی جز دروغ نیست، و خاطره هرگز بازگشت ندارد، هربهاری که میگذرد دیگر باز نمیگردد، و پرحرارت ترین و دیوانه کننده ترین عشق ها هم واقعیت های ناپایدار هستند که عمری بسیار کوتاه دارند…( صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز)

 

 

 

سه نوع دور داریم:
اونی که دستت بش نمی رسه
اونی که چشمت بهش نمی رسه
اونی که فکرت هم بش نمی رسه
[فامیل دور]

جوک دوستانه

چن وقته رفتم تو یه فاز غمی و هی باید به عشق قدیمیم فک کنم …
‏.
‏.
اما نمیدونم به کدومشون فک کنم !
مخاطب خاص نیس که ، دفترچه تلفنه لامصب !!!

 

 

اعتراف میکنم دیگه نمیخوام به …علی ضیا و علیرضا حقیقی و… اینا فکرکنم
قراره بچه خوبی بشم، بعله
از برنامه سمت خدا هم میخوام شروع کنم
شاید تاثیرگذار باشه
وااای مجری برنامشون چقدر مظلوم و دوست داشتنیه!!
“نجم الدین شریعتی” …منکه دستش حلقه ندیدم! شما چطور؟

 

به پسره پی ام دادم میگم اصل میدی؟؟ گفت:من اسمم سعیده از تهرانم ۲۳سالمه خونمون تو الهیه هستش یدونم تو تجریش داریم یدونم داریم توسعادت ابادمیخریم ماشین خودم سانتافس ماشین بابامX6 ماشین مامانم BMW تک فرزندم… و شما؟؟؟؟؟؟
منم برگشتم گفتم به نام خدا بنده همسره آینده شما….ههههههه @ـ@

 

ادامه ←

خاطرات خنده دار

تقریبا 7-8 سال پیش بود که بابام و داداشم نمی دونم سر چه چیزی بحثشون شد …

.
.
.
.
بحث طولانی شد و آخر به اینجا کشید:
داداشم:بابا تو اصلا منو درک نمیکنی !
بابام:من همینم
داداش عصبانیم:برو بابا تو اصلا منطقی نیستی
بابای عصبانی ترم:منطقی هیکلته !!!
ینی من و داداشم منفجر شدیم از خنده 🙂

 
عاقا خواهرم از اولین سفرهوایش این طورتعریف میکنه که:‏ داشتم مسیر فرودگاه رو خیلی شیک ومرتب و باکلاس طی میکردم و چمدون رو هم میکشیدم؛ نگاه زیاد سمتم بود ولی توجهی نکردم؛ یدفه شنیدم یکی میگه:ببخشید خانوم چمدونتون اونجا افتاده وای نگاه کرده فقط دسته چمدون تودستش بوده
؛ خواهرم %‏_‏%
مسافران‏ @‏‏_‏‏@‏
باکلاسی‏ ^‏‏_‏‏^‏

 

 

کیلیپس سارا از سمت راست متمایل به بالا تو روده کوچیکتون اگه دروغ بگم ^_^
خدمت شما عرض شود ما یه دخمل همسایه داریم( بجز سارا ) حدودا 3/5 سالشه
این کوچولو دیروز با مامانش اومده بودن خونه ما
منم رفتم بیرون و واسش کلی وسایل گرفتم و اوردمش خونه تا بخوره
ناگهان یه دفعه برگشت گفت: داداسی ؟؟؟
من: 0_o , جون دلم خوشمل خانوم ؟؟
نفس(بچه همسایمون) : گاگا دالم ^_^
من: چِِی ؟؟ چی داری ؟؟ 0_o
نفس: گاگا دالم دیجه ^_^
من:بیا بغلم ببرمت پیش مامانت ببینم چته ؟؟
بغلش کردم بردمش پیش مامانش
من: خاله این چی میگه ؟؟
مامانش: کی چی میگه ؟؟ 0_o
من: نفسی به مامانت بگو تو اتاق به من چی گفتی ؟؟
نفس: مــَمـَــن من گاگا دالم
مامانش: ای فدات بشم نفسم , بلاخره شکمش کار کرد بچم , دو-سه روزی بود دستشویی نکرده بود
من و مامانم : ^_^ 0_0
نفس و مامانش: ^_^ ^_^
گاگا: @_@
پی پی: *_*
عـَـن :#_#
ادبیات بچگانه ش مستقیم تو حلقم

 

یــه بــار داشتـــم سیــب زمیــنی ســرخ میکــردم
بعــد هیــچ کــس نیــومده ناخنــک بــزنــه
تـــو فــاز ایــن بــودم کـــه مــن چقــد تنهــام
هیــچ کــس نیــست حتی بــه سیـــب زمیــنی هایــی که ســرخ کــردم
ناخنک بــزنه کــه دیــدم ..
.
.
.
.
.
.
ظــرف سیب زمیـــنی رو بــردن 😐

 

ادامه ←