پیامک های پند آموز و فلسفی

هیچ آرایشی شخصیت زشت را نمی پوشاند !

 

 

 

 

 

 

نگرش درست نیمی از موفقیت است :
یکی میگفت شب فرا رسیده است در حالیکه دیگری میگفت صبح در راه است !

 

 

 

 

 

 

هرکی به اندازه کمبوداش دیگران رو آزار میده . . .

 

 

 

 

 

 

به هیچکس و هیچ چیز در این دنیا وابسته نباش
حتی سایه ات در زمان تاریکی تو را تنها می گذارد . . .

 

 

 

 

 

شکست بخشی از زندگیست ؛ اگر شکست نخورید نمی آموزید و اگر نیاموزید هرگز تغییر نخواهید کرد !

 

 

 

 

 

 

برای جلوگیری از “پس رفت” ، “پس باید رفت”
هر “چاله ای” ، “چاره ای” به من آموخت !

 

 

 

 

 

 

هدف جاودانه زیستن نیست ، ساختن چیزی است که جاودان بماند . . .

 

 

 

 

 

 

اگر وجود خار در گل مایه اندوه ماست !
وجود گل در کنار خار باید مایه شادی ما باشد . . .

 

 

 

 

 

 

هیچکس نمیتواند یک شخص را تغییر دهد اما یک شخص میتواند دلیلی برای تغییر یک فرد باشد !

 

 

 

 

 

 

دوست بدار کسی را که دوستت دارد حتی اگر غلام درگاهت باشد
دوست مدار کسی را که دوستت ندارد حتی اگر سلطان قلبت باشد !

 

 

 

 

 

 

کشتی در ساحل امنیت بیشتری دارد ولی هرگز برای ساحل ساخته نشده است !

 

 

 

 

 

 

اگر مغز خالی همچون شکم خالی سروصدا میکرد ، جهان اکنون تعریف دیگری داشت . . .

 

 

 

 

 

 

به خاطر هیچکس دست از “ ارزشهایت ” نکش چون زمانیکه آن فرد از تو دست بکشد ، تو می مانی و یک “ من ” بی ارزش !

 

 

 

 

 

 

غصه های زندگیت را با قاف بنویس تا هرگز باورشان نکنی !

 

 

 

 

 

 

هنر انسانهای بزرگ این است که به دشواری کار نمی اندیشند !
بلکه به عظمت آنچه خواهند یافت فکر میکنند . . .

 

 

 

 

 

 

حرف های تند خود را با عصبانیت تان همراه نکنید ؛ فرصت های زیادی برای تعویض حالتان خواهید داشت اما هرگز فرصت تغییر گفته هایتان را پیدا نخواهید کرد !

 

 

 

 

 

 

برای اداره کردن خویش از سرت استفاده کن و برای اداره کردن دیگران از قلبت !

 

 

 

 

 

 

اشیا برای استفاده شدن و انسانها برای دوست داشتن می باشند ولی افسوس امروزه از انسانها استفاده می شود و اشیا دوست داشته می شوند !

 

 

 

 

 

 

موفقیت ؛ مجموعه ای از تلاش های کوچک روزانه است . . .

 

 

 

 

 

 

کسانی هستند که از خودمان می رنجانیم ؛ مثل ساعت هایی که صبح ، دلسوزانه زنگ می زنند و در میانِ خواب و بیداری، بر سرشان می کوبیم !
بعد می فهمیم که خیلی دیر شده . . .

 

 

 

 

 

 

سعی کن به جای اینکه یک پیانو باشی ، نوازنده اش باشی . . .

 

 

 

 

 

 

تمرین کن تا از درون شاد باشی . اجازه نده دیگران برای شاد کردن تو تصمیم بگیرند .
خودت رئیس کارخانة شادی سازی باش . . .

 

 

 

 

 

 

گاهی وقت ها “ سکوت ” بهترین حرف و “ نبودن ” بهترین حضور است . . .

 

 

 

 

 

 

بزرگی در احترام داشتن نیست بلکه در شایستگی داشتن احترام است !
( ارسطو )

 

 

 

 

 

 

عمری را تلف کردم تا بفهمم فهمیدن همه چیز لازم نیست !
( رنه کوتی )

 

 

 

 

 

 

ایستادگی کن تا روشن بمانی ؛ شمع های افتاده خاموش می شوند !
( احمد شاملو )

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !