پیامک های عاشقانه

راه که میروی ، عقب می مانم !
نه برای اینکه نخواهم با تو همقدم باشم !
میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم !
میخواهم ردپایت را هیچ خیابانی در آغوش نکشد . . .
تو فقط برای منی . . .

گوش تا گوشه ی صحرا تو بخواب و نهراس / شیرها خاطرشان هست که آهوی منی . . .

من نه فرهادم ، نه مجنونم ، نه بیژن !
من همان عاشقِ ساده دلِ تنهام که بی تو هیچم . . .

گونه هایت را برای دست هایم می خواهم
پیشانی ات را برای لب هایم
خودت را برای زندگی ام
می بینی ؟
برای خودم هیچ نمی خواهم ؟!

من از چشمان “ تو ” چیزی نمی خواهم به جز گاهی نگاهی . . .

هوا را هر چقدر نفس بکشی باز هم برای کشیدنش بال بال میزنی
مثل تو
هر چقدر که باشی ، باز هم باید باشی
می فهمی چه میگویم ؟
بودنت مهم است !

اگه نهایت دوست داشتن درقطره ی باران است ، من دریا را تقدیمت میکنم . . .

آسمان نیستم که هر پرنده سهمی از من باشد
من آن پرنده ام که سهم آسمانش را از چشمان “ تو ” میخواهد . . .

ماندن به پای کسی که دوستش داری . . .
قشنگ ترین اسارت زندگی است !

به هر کسی که می رسی ، می گویی :
آدم فقط یکبار عاشق می شود . . .
دروغ است . . .
تو باور نکن . . .
مثلاً خود من ،
هرروز ، دوباره ، عاشقت می شوم . . . !

دو تا صدا هست که خیلی دوستشون دارم:
۱ – صدای تو وقتی هستی . . .
۲ – صدای SMS هات وقتی نیستی . . .

عشق مثل پرواز است ، بالا رفتنش جسارت می خواهد ، بالا ماندنش لیاقت !

وقتی زن میگوید : دلم برایت تنگ شده ، یعنی دوستت دارد . . .
جمله ” دلم برات تنگ شده ” برای زن عمیق تر از تمام اقیانوس ها ست .
فهمیدن زن سخت نیست ، فقط باید صدای ضربان قلبش را شنید . . . !
که عاشقانه می تپد ، نه بی دلیل . . . !

ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ؛ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ، ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻩ . . .

می پرسی : چقدر دوستم داری ؟
میخندم : جهان را متر کرده ای ؟

هم نیست چقدر طول بکشد ، مهم این است که عشق واقعی همیشه ارزش انتظار را دارد !

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﮔﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﮕﻦ ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺍﯾﻢ !
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﻪ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﻢ و ﺍﺯ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﯾم . . .
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﭘﺎﮐﻪ . . .

تمام حجم خیالم از تو لبریز است
دنیای خیالم کوچک نیست ، تو بی نهایت عزیزی . . .

معجزه اون اس ام اس هست که میتونه حال تورو تو یه ثانیه عوض کنه ، مانند تو . . .

عشق اگر پیدا شد که دیگر عشق نیست ، معرفت است
عشق از آن رو هست که نیست
پیدا نیست و حس می شود . . .

چه با قاطعیت حکم میدهی که “ حواست رو جمع کن ” و من میمانم که چطور جمعش کنم وقتی تمامش پیش توست !

قایقت می شوم
بادبانم باش
بگذار هرچه حرف پشت مان می زنند مردم
باد هوا شود
دورترمان کند !

عشق یعنی آنجا که دهانها جسارت گفتن ندارند قلب ها می زنند زیر آواز !

دوس دارم ببرمت یه جای شلوغ ، خیلی شلوغ !
وایستم اون وسط نگات کنم !
بگم اینارو میبینی ؟
بگی آره !
بگم تو هیاهوی همه این آدما ،  بازم من چشمام فقط دنبال تو میگرده !
دلم برای تو تنگ میشه . . .
صداهاشونو می شنوی ؟
بگی آره !
بگم تو اوج همین صداها دلم دنبال صدای تو میگرده . . .
بگم حالا چشماتو ببند ،  بگو چه حسی داری !
بگی انگار گم شدم بین یه عالمه غریبه ،  بگم اگه نباشی گم میشم بین یه دنیا غریبه . . .

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !