پیامک فلسفی جدید

هر کس ساز خودش را می زند، اما مهم شما هستید که به هر سازی نرقصید . . .

 

 

 

 

 

 

برای خـودت زندگی کن
برای دیگری زندگی باش . . .

 

 

 

 

 

 

نه هر چشم بسته ای خواب است و نه هر چشم بازی بینا !

 

 

 

 

 

 

هر چقدر هم که ضعیف باشی
گاهی میتونی تکیه گاه باشی . . .

 

 

 

 

 

 

همیشه یادمون باشه که نگفته ها رو می تونیم بگیم اما گفته ها رو نمى تونیم پس بگیریم . . .

 

 

 

 

 

دیروز را نمیدانستیم و امروز شد ، امروزمان تمام نشده فردا میشود !
فردا را به خیر و دیروز را به گذشته بسپاریم ، تا امروزمان امروز است زندگی کنیم .

 

 

 

 

 

 

خاص بودن توی مغز اتفاق می افته نه توی عکس . . .

 

 

 

 

 

 

بندی که پاره شد رو میشه گره زد
ولی همیشه یه گره باقی می مونه . . .

 

 

 

 

 

 

آنچه که شما درباره خودتان فکر می کنید خیلی مهمتر است از آنچه که دیگران درباره شما فکر می کنند . . .

 

 

 

 

 

 

وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که میتوان مرتکب شد چرا باید همان قدیمی ها را تکرار کرد ؟

 

 

 

 

 

 

ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭﻗﺘﯽ ﺫﻫﻦ ﮐﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ . . .

 

 

 

 

 

 

هیچوقت به کسى که بهت اعتماد داره ، دروغ نگو
هیچوقت به کسى که بهت دروغ میگه ، اعتماد نکن . . .

 

 

 

 

 

 

در زندگی مثل یک تمبر باش ، به یک هدف بچسب و اون رو به مقصد برسون . . .

 

 

 

 

 

 

تنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند : دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان !

 

 

 

 

 

 

بسیار شیرین مباش که تو را بخورند
و تلخ هم مباش که تو را دور افکنند . . .

 

 

 

 

 

 

یه جوری درباره آدما قضاوت کنید که اگه یه روزی خلافش بهتون ثابت شد شرمنده خودتون نشید !

 

 

 

 

 

 

کسی که “ چرایی ” برای زندگی کردن داشته باشد ، با هر “ چگونه ” ای خواهد ساخت . . .

 

 

 

 

 

 

فردای بهتری نخواهی داشت مگر فکر کردن به دیروز را متوقف کنی . . .

 

 

 

 

 

 

معیارِ واقعی ثروت ما این است که اگر پولمان را گم کنیم چقدر می ارزیم . . .

 

 

 

 

 

 

از بزرگی پرسیدند : بزرگ ترین مصیبت ها کدام است ؟
گفت : آنکه بر کار نیک توانا باشی و چندان انجام ندهی که از دست بدهی . . .

 

 

 

 

 

 

در زندگی باید حسابگر بود اما نباید روی هر کسی حساب کرد . . .

 

 

 

 

 

 

گاهی برای رشد کردن باید سختی کشید . . .
گاهی برای فهمیدن باید شکست خورد . . .
گاهی برای بدست آوردن باید از دست داد !

 

 

 

 

 

 

سقوط از طبقه ی سوم همانقدر درد آور است که سقوط از طبقه ی صدم ! اگر قرار است سقوط کنم ، بگذار از جایی بلند باشد ، نه پَست . . .
( پائولو کوئلیو )

 

 

 

 

 

 

هیچ چیز به اندازه خوشبینى نمىتواند زندگى را زیباترکند، از رنجهاى آن بکاهد و راه موفقیت را هموارکند .
( هلن کلر )

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !