پیامک عشق و عاشقی جدید

می گویند عشق خدا به همه یکسان ست ولی من می گویم مرا بیشتر از همه دوست دارد وگرنه به همه یکی مثل تو میداد . . .

 

 

 

 

 

 

نمیدانم نهان از من چه نیکی کرده ای با دل / که چون غافل شوم از آن ، دوان سوی تو می آید .

 

 

 

 

 

 

دستانت رو دور گردنم حلقه کن
این دوست داشتنی ترین شالگردن شب های سرد من است ؛ باور کن . . .

 

 

 

 

 

 

عشق آدم را داغ می کند و دوست داشتن آدم را پخته می کند
هر داغی یک روز سرد می شود ، ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود . . .
دوستت دارم . . .

 

 

 

 

 

 

داروها و دوستی ها هر دو مشکلات را حل میکنند
با این تفاوت که دوستی ها هیچ وقت تاریخ انقضا ، بها و اندازه ندارند . . .

 

 

 

 

 

 

کـوتـاه مـی گـویـم دوسـتت دارم اما
از دوست داشـتـنـت کـوتـاه نـمـی آیم . . .

 

 

 

 

 

 

تفاوتی ندارد خواب باشم یا بیدار :
زیباترین تصویر پیش چشمانم همیشه “تویی”

 

 

 

 

 

درخت دوستی رو با قلب میکارن نه با دست !
تو را من با قلب دوست دارم نه با حرف  . . .

 

 

 

 

 

 

برای گفتن نامت بهانه لازم نیست . . .
کافیست زبان باز کنم
کلمات خودشان
دنبال تو می گردند . . . !

 

 

 

 

 

 

با هم باشیم نه یک سال بلکه یک عمر بگذار آوازه ی با هم بودنمان چنان در شهر بپیچد که روسیاه شوند آنان که بر سر جدایی مان شرط بسته بودند . . .

 

 

 

 

 

 

به دلم نشستی ولی دو زانو ! معذب نباش ، برو عقب قشنگ تکیه بده ، پاهاتم دراز کن ، این دل فقط جای توئه .

 

 

 

 

 

 

ما را همه ره ز کوی بد نامی باد /  وز سوختگان بهره ی ما خامی باد
نا کامی ما چو هست کام دل دوست /  کام دل ما همیشه ناکامی باد . . .

 

 

 

 

 

 

مهم نیست دور باشی یا نزدیک . . .
از رو به رو بیایی یا که روی بگردانی از من . . .
ماه را از هر طرف که ببینی ماه است !

 

 

 

 

 

 

من برای دوست داشتن ات مدت هاست آماده ام !
اما !
امان از تو !
امان از زن ها !
همیشه دیر حاضر می شوید . . .

 

 

 

 

 

 

صفای دلت را به رخ آسمان میکشم تا به زیبایی مهتابش ننازد . . .

 

 

 

 

 

 

 

هیچ میدانستی زیباترین عاشقانه ای که برایم گفتی
وقتی بود که اسمم را با “میم” به انتها رساندی . . .

 

 

 

 

 

 

آرزو کن با من
که اگر خواست زمستان برود
گرمی ِ دست ِ تو اما باشد
آرزو کن با من
“ ما ” ی ما ” من ” نشود
سایه ات از سر ِ تنهایی ِ من کم نشود . . .

 

 

 

 

 

 

سلام
از شرکت رب تبریک مزاحم میشم
میشه یه رب بغلتون کنم !؟
محض تبریک میگما !

 

 

 

 

 

 

دوست دارم افعال بی قاعده عشقت را ؛ وقتی بی واسطه مفعول لبهای تو می شوم !

 

 

 

 

 

 

اى دوست !
تو همان شقایق معروف شعر خوب سهرابى !
تا تو هستى زندگى باید کرد . . .

 

 

 

 

 

 

به اندازه ی . . .
بی خیال …. . .
تو فکر کن دوستت ندارم !
من از پس اندازه گرفتنش بر نمی آیم !

 

 

 

 

 

 

آنقدر ها هم
روی وقار من حساب نکن . . .
قطب زمین هم که باشم ، تو را که میبینم ؛ یخ هایم آب میشود . . .

 

 

 

 

 

 

میدانم داشتنت آرزوی محالیست اما به دوست داشتنت که میتوانم افتخارکنم  . . .

 

 

 

 

 

 

عشق هرگز قادر به تملک نیست ، عشق آزادی بخشیدن به دیگری است ؛ هدیه ای نامشروط است . . .
عشق معامله نیست !

 

 

 

 

 

 

تو را سفید می نویسم که ازدحام تمام رنگ هاست و عاشقانه می خوانم . . .
عشقی که حاصل جمع تمام عاطفه هاست !

 

 

 

 

 

 

جهان که فاصله ای نیست !
تا ماه پیاده میروم ، اگر آنجا خانه ات باشد . . .

 

 

 

 

 

 

جزئیات ِ چشمهایت . . .
کلیات ِ زندگی ِ من است !

 

 

 

 

 

 

کوتاه می گویم !
دوستت دارم ، ولی کوتـاه نمی آیم از دوست داشتنت . . .

 

 

 

 

 

 

|___♥__|_:!””-.,
“@@”””””” “”@”‘

دلم برات تنگ شده بود آوردم ببینیش !

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !