پیامک جدید دلتنگی

حالا دلتنگ چه هستی ؟
این که روزهاست او را ندیده ای ؟
یا خیال بی مهری اش دارد دیوانه ات می کند ؟
یا هنوز گرفتار سکوتی و از دلت گریخته ای ؟
یا خسته از تمام فاصله ها و نرسیدن هایی ؟ . . .
این ها غصه های تکراری همه ی عاشق های دنیاست . . .
وقتی گرفتار یکی از این ها می شوی
یادت می رود که عشق یعنی
همین ها !

پیامک جدید دلتنگی

دلتنگ نبودی
تا ببینی
گاهی
نابود میشوی
حتی با یک تشابه اسمی !

پیامک جدید دلتنگی

دلـتـنـگی یـعـنـی
کنار کسی که دوستش داری باشی
امـا بـدونــی کـه رفـتـنـیـه . . .

پیامک جدید دلتنگی

دلتنـــــ♥ـــگی
فــــقط از ندیدن نیست
لــــــــحظه های “بی خبری”
همیــــــــشه پر از دلتــــــــنگیست . . .

پیامک جدید دلتنگی

من اینجا بس دلم تنگ است
و هر سازی که می بینم بد آهنگ است . . .
بیا ره توشه برداریم
قدم در راه بی برگشت بگذاریم
ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است . . .

پیامک جدید دلتنگی

دلت که تنگ باشه
نفست میگیره
کلافه و بهونه گیر میشی
تا نیاد
تا نباشه
هیچی درست نمیشه
تو فقط اونو میخوای
فقط و فقط اون . . .

پیامک جدید دلتنگی

مــحــبــوب مــن !
مــگــر تــو . . . .
هــمــان کــســی کــه هــمــیــشــه نــبــود ، نــیــســتــی ؟؟؟
چــگــونــه بــاز هــم بــرای کــســی کــه هــمــیــشــه نــبــود . . .
دلــــــتـــــنـــــگـــــم

پیامک جدید دلتنگی

چقـــدر ســــــــرد اسـت !!
وقتـــــــــی . . .
دلــتنگـتـم و نـیستـــــی . . . !

پیامک جدید دلتنگی

گــــاهــــی یــــک پــــیــــراهــــن چــــهــــارخــــانــــه ی مــــردانــــه هــــم
حــــتــــی مــــیــــتــــوانــــد خــــانــــه ی آدم بــــاشــــد
کــــه دل تــــنــــگــــی هــــایــــت را
در جــــیــــبــــش بــــریــــزی
و دگــــمــــه هــــایــــش را
بــــرای هــــمــــیشــــه بــــبــــنــــدی . . . !

پیامک جدید دلتنگی

یادت ای دوست بخیر;  بهترینم خوبی؟خبری نیست زتو ; دل من میخواهد ; که بدانی بی تو;دلم اندازه ی دنیا تنگ است . . .

پیامک جدید دلتنگی

هی کافی چی ، روی میزها شعربنویس،اینجاطعم دلتنگی ها ازقهوه هم تلختر است .

پیامک جدید دلتنگی

اندازه ی یک وقفه ی کوچک بمان . . .
حتی شده تا نیمه ی این راه بمان . . .
دلتنگ تو بودن بخدا ممکن نیست . . .
نـــــــــــــه
آه نــــــــــکش
آه نــــــــــــــــــــرو
آه بمـــــــــــــــــــــــــــان

پیامک جدید دلتنگی

دلم برایت خیلی تنگ است
شاهدم نیز گوشی تلفنی است
که بارها و بارها در دست گرفته ام
و تک تک شماره هایت را با تمانینه
بر رو ی صفحه لمس نموده ام
اما همیشه شماره آخر را نتوانستم بگیرم نمیدانم چرا؟!
مثل همیشه دلتنگ و بی قرارت هستم
مثل همیشه مشتاق و عاشقت هستم
نمیدانم کجائی؟! چه میکنی؟!
اما میدانم که چه باشی یا نباشی
همیشه عاشقت می مانم
از من دوری اما هیچ گاه یادت نگذاشت
تا دوریت برایم پایدار باشد
شاید ندانی هر شب این رویای توست
که مرا به خواب دعوت می کند

پیامک جدید دلتنگی

دلم تنگ است،
مثل لباس سالهای دبستانم،
مثلِ سالهای ماموریت طولانی پدر،
که نمی‌فهمیدم
وقتی می‌گویند کسی دور است ،
یعنی چـقـدر ،
دور است. . . !

پیامک جدید دلتنگی

اینجا دلی تنگ است
انجا سری گرم است
عجب عدالتی . . .

سخــــــت ترین کار . . .
بی خـــــبر بودن !
از آن کس که دوستش داری . . .
و دلتنگــــــشی . . .

پیامک جدید دلتنگی

دل‌ تنگم
دل‌ تنگ خیلی چیزها
دل‌تنگ همه گذشتن‌ های بیهوده
روزها و شب های رفته
تمام آن‌ چه به من گذشت و هرگز بازنگشت
دل‌تنگ عهدهایی که ناعهد شد
قول‌ هایی که داده نشد
قرارهایی که فرار شد
تمام چیزهایی که می شد باشه و هیچ‌ وقت نبود
تمام بودن‌ هایی که نبود
دلتنگ اونایی که دل شون برای من هیچ‌ وقت قد من تنگ نشد
و دلتنگ فردای دوست‌ داشتنی‌ ای که بی تو هرگز شروع نشد . . .

پیامک جدید دلتنگی

دلم
برای باران های بی اجازه
شعرهای سپید پررنگ
حرف های دوست داشته شدن
تنگ شده . . .
راستی !
دلم برای تو  . . . خیلی . . . تنگ شده  . . .

پیامک جدید دلتنگی

ﺩﻭﺭﻯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺩﻟﻬﺎﺳﺖ .
ﻳﺎ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﻣﻴﺸﻮﻯ ﻳﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ . . .

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !