پیامک احساسی و عاشقانه

بیــــا از قلمـــرو َت دفــــاع ڪـُـــטּ . . .

دارنــــد ؛

فتــــح ام مــے ڪــنند . . .

غمـــــها . . .

::
::
مے دانم

برخے چیزهآ در زنـــدگے ؛

بهـ هیــج جآ نمے رسند

یکیش :

همین دستـ هآی کلافهـ ام

کهـــــــ هیــچ گاهــــــ

بهــ دستـ هآیـت نمے رسند …

::
::

در هـــواى تـــو . . .

همــیشه میـــمانـَـم

هیــچ بــادی

دســت ِ دلــم را

از هــوای ِتــو دور نمیــــکند . . .

::
::

سخت میترسیدم از اینکه
من از نژاد شیشه باشم و شکستنی
او از نژاد جاده باشد و رفتنی
آری روزها گذشت ، همان شد ، او رفت ، من شکستم . . .

لبخند هایت وقتی زیباست که می دونم دلیلش خودمم . . .
::
::
تو ای روحم ، عزیز دلنوازم / ز پیغامت نمودی سرفرازم
تو در یاد منی ، من شرمسارم / صفای قلب پاکت را بنازم . . .
::
::

یادم باشد دیگر هرگز خاطره هایم را کند و کاو نکنم!
مثل آتش زیر خاکستر می ماند…
حساب از دستم در رفته…
چندمین بار است که با یاد نگاه آخرت آتش می گیرم…؟

::
::

حرف هایتـــ را می دانم !

این همه سکوتـــ را

ترجمه کن لطفا !

::
::
عشق
دق الباب نمیکند
مودب نیست ، حرف شنو نیست
درس خوانده نیست ، درویش نیست
سربزیر نیست ،مطیع نیست
عشق دیوار را باور نمیکند، کوه را باور نمیکند
گرداب را باور نمیکند، مرگ را حتی باور ندارد
پس بیخودی با عشق نجنگ ..تو برنده نمیشی
::
::
به یک “هستم”
به یک “نترس”
به یک “نوازش”
به یک “آغوش”
به یک “دوستت دارم”
خلاصه بگویم به “تو”
نیازمندم !

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !