هایلایت های زیبا

” به پایان فکر نکن
اندیشیدن به پایان هر چیز ، شیرینی حضورش را تلخ می کند
بگذار پایان تو را غافلگیر کند
درست مثل آغاز ! ”

( صادق هدایت )

” ﻭﻗــﺘﯽ ﺷــﻤﺎ ﺟــﺮﺃﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧــﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑــﺎﺷﯿﺪ ، ﺩﯾــﺮ ﯾﺎ ﺯﻭﺩ ،
ﺳـﺮ ﻭ ﮐﻠﻪﯼ ﯾــﮏ ﺷـﺠﺎﻉ ﭘــﯿﺪﺍ ﺧــﻮﺍﻫﺪ ﺷــﺪ ! ”

( گابریل گارسیا مارکز )

” دلم
صُراحیِ لبریزِ آرزومندی است
مرا هزار امید است و
هر هزار تویی”

( سیمین بهبهانی )

” در این دنیا همه چیز دست خود آدم است ، حتی عشق ، حتی جنون ، حتی ترس .
آدمیزاد می تواند اگر بخواهد کوه ها را جا به جا کند . می تواند آب ها را بخشکاند . می تواند چرخ و فلک را به هم بریزد . آدمیزاد حکایتی است . می تواند همه جور حکایتی باشد. حکایت شیرین ، حکایت تلخ ، حکایت زشت  . . . و حکایت پهلوانی  . . . ”

( سیمین دانشور – سووشون )

“هیچ‌ وقت نمی‌توانی چیزی را که قرار است از دست بدهی ، نگه داری . فهمیدی ؟
تو فقط قادر هستی چیزی را که داری ،
قبل از آن‌که از دستت برود ، عاشقانه دوست داشته باشی ! ”

( کیت دی کامیلو )

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !