مطلب طنز

به پسرعموم ميگم کنکور ارشد چيکار کردي بلاخره شيريني ميدي يا خرما؟

ميگه شيريني خرمايي
ميگم چطور مگه؟!!
ميگه آخه مجاز شدم ولي رتبم زياد خوب نيس!!!

دیروز تو خیابون با رفیقم داشتیم ول میگشتیم، یه دختره (چندان جذابم نبود ) آمار داد!
رفیقم کیلید کرد که برو بهش شماره بده!
امروز صبح دختره زنگ زده نه سلامی نه علیکی میگه ماشین داری؟!
من: آره پراید دارم
دختره: نه تو اونی که میخوام نیستی ….!!
طرف نه درسی خونده
نه کار درستی داره و نه ماشین و خلاصه هیچی نداره
ازش میپرسم زن نگرفتی:
لامصـــب با اعتماد به نفس کامل میخنده میگه : هنوز دُم به تله ندادم داداش
یکی نیست بگه آخه با این وضیعیتی که تو داری خودت تله ی فیل کشی!!
 
یه روز رفته بودم مغازه عطر فروشی دوستم
یه اقایی اومد تو خیلی با اعتماد بنفس گفت ببخشید عطر آبی برای مرد دارین ؟؟
من و دوستم گفتیم چی؟؟
دوباره همون رو تکرار کرد بعد دوستم گفت نه
یارو تشکر کرد رفت بیرون.
بعد ما فهمیدیم منظورش( بولو فور من ) بود!!
یه بار یارو نصفه شب مزاحم شده بود …
برداشتم میگم بعله !؟
میگه خوابیدی؟
میگم نه اینجا هوا روشنه چطـــُـــ !؟
میگه:عــــه ؟
مگه کوجایی ؟؟
گفتم من آمريكام …
یارو ترسید شارژش تموم بشه قطع کرد دیگه زنگ نزد!!!
 
استاد: وقتی بزرگ شوی چه میکنی ؟
شاگرد: عروسی
استاد: نخیر منظورم اینست که چكاره میشوی ؟
شاگرد: داماد
استاد: منظورم اینست وقتی بزرگ شوی چه میکنی ؟
شاگرد: زن میگیرم
استاد: احمق ، وقتی بزرگ شوی برای پدر و مادرت چه میکنی ؟
شاگرد: عروس میارم
استاد: لعنتی ، پدر و مادرت در آینده از تو چی میخواهد ؟
شاگرد : نوه!

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !