متن های ناب در مورد فراموش کردن

هر روز صبح

یک تاب خالی را هل می دهم

تا به یاد داشته باشم

آدم ها به اوج که می رسند

دست ها را فراموش می کنند


متن های ناب در مورد فراموش کردن
sms faramoushi

گاهی بدون بغض و گریه و بدون داد و هوار

باید قبول کنی فراموش شدنت را


متن های ناب در مورد فراموش کردن
sms faramoushi

کمان دار و زره پوشیده در خاک

هزاران جمجمه پوسیده در خاک

منم یک امپراتور فراموش

تمام لشکرم خوابیده در خاک


متن های ناب در مورد فراموش کردن
sms faramoushi

تو

فراموش ترین اتفاقی هستی

که به یاد می آورم هنوز


متن های ناب در مورد فراموش کردن
sms faramoushi

میگویند : فراموش کردنش ساده است!

آری ساده است

چند خط شعر می خواهد و چند صد سال عمر


متن های ناب در مورد فراموش کردن
sms faramoushi

تو بروی

چیزی برای فراموش کردن نمی ماند جز خودم


متن های ناب در مورد فراموش کردن
sms faramoushi

فراموش کردنت مثل آب خوردن بود

ازین آب ها که میپرد در گلو و سالها سرفه میکنی


متن های ناب در مورد فراموش کردن
sms faramoushi

شمع دانی به دم مرگ به پروانه چه گفت؟

گفت ای عاشق بیچاره فراموش شوی

سوخت پروانه ولی خوب جوابش را داد

گفت طولی نکشد نیز تو خاموش شوی


متن های ناب در مورد فراموش کردن
sms faramoushi

اگر کردى مرا روزى فراموش

سرت را میکنم در دیگ آبگوشت


متن های ناب در مورد فراموش کردن
sms faramoushi

یک لحظه سوءتفاهم

میتواند باعث شود

هزاران لحظه شیرین

و خاطره انگیزی که با هم سپری کرده ایم را فراموش کنیم


متن های ناب در مورد فراموش کردن
sms faramoushi

شیشه های شکسته تعویض می شوند

پل های شکسته ، تعمیر

آدم های شکسته ، فراموش


متن های ناب در مورد فراموش کردن
sms faramoushi

و من هنوز عاشقم

آنقدر که می توانم هر شب بدون آنکه خوابم بگیرد

از اول تا آخر بی وفایی هایت را بشمارم

و دست آخر همه را فراموش کنم


متن های ناب در مورد فراموش کردن
sms faramoushi

حافظه ام همه چیز و همه کس را فراموش می کند

خسته شدم بس که سائیدمش و تو هر بار نمایان تر شدی


متن های ناب در مورد فراموش کردن
sms faramoushi

فراموشی سخت است

گاهی زمانی فراموش میشود که عقل خاموش باشد

اس ام اس تنهایی


متن های ناب در مورد فراموش کردن
sms faramoushi

دلم را اشتباهی بردی

فراموش کن

حتی برای دادنش هم برنگرد

از آن هم گذشتم


متن های ناب در مورد فراموش کردن
sms faramoushi

دردها فراموش میشن

ولی اونایی که باعث شدن درد بکشیم هرگز


متن های ناب در مورد فراموش کردن
sms faramoushi

من فکر می کنم که فقط عشق می تواند پایان رنج ها باشد

به همین خاطر همیشه آوازهای عاشقانه می خوانم

من همان سربازم که در وسط جنگ محبوبش را فراموش نکرده است


متن های ناب در مورد فراموش کردن
sms faramoushi

برایم تعریف کن تا من هم بدانم

هرگز فراموش نشدن چه حالی دارد


متن های ناب در مورد فراموش کردن
sms faramoushi

عاشقت میکنند

دلت را درگیر میکنند

تمام فکر و ذکرت میشود یادشان

لحظه به لحظه ات میشود ،عشقشان

حالا که دیگر نابود شده ای

فقط میگویند

فراموش کن؟

به همین راحتی؟


متن های ناب در مورد فراموش کردن
sms faramoushi

در دلت حرف کمی نیست ، فراموش شدم

ساکتم ، وقت کمی نیست که بی هوش شدم

آخرش دلزدگی نیست ،مگو دلکندم

رفتنت درد کمی نیست که خاموش شدم


متن های ناب در مورد فراموش کردن
sms faramoushi

هرگز نفهمیدم فراموش کردن درد داشت یا فراموش شدن

به هر حال دارم فراموش میکنم فراموش شدنم را


متن های ناب در مورد فراموش کردن
sms faramoushi

تبسم را فراموش نکن

لبخند بی هزینه ات گران ترین هدیه است


متن های ناب در مورد فراموش کردن
sms faramoushi

دلم که میگیرد بغض میکند میشود وبال گردنم

درد هایم خیلی نیستند تو هستی و فراموش کردنت

اس ام اس خاطرات


متن های ناب در مورد فراموش کردن
sms faramoushi

یک بار دیگر دلم را قانع کردم فراموشت کند

اما این دفعه برای فراموش کردنت

نه سیگار کشیدم و نه دلتنگی

و این یعنی پایان من و تو


متن های ناب در مورد فراموش کردن
sms faramoushi

تو ماه را بیشتر از همه دوست می‌داشتی

و حالا ماه هر شب تو را به یاد من می‌آورد

می‌خواهم فراموش‌ات کنم

اما این ماه با هیچ دستمالی از پنجره‌ها پاک نمی‌شود


متن های ناب در مورد فراموش کردن
sms faramoushi

جدیدا اسم خیانت شده یه اشتباه

که باید ببخشی و فراموش کنی

وگرنه محکوم میشی به کینه ای بودن

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !