طنز آرایشگاه زنانه

تو صنف آرایشگرای زنونه یه قانونی وجود داره بنام : دوبار که بشوری !

به این شرح که شما میرید آرایشگاه زنونه میگید :
میخوام موهامو مش یخی کنم .
بعد آرایشگر یه پول هنگفتی ازتون میگیره بعد چند دقیقه میرید جلوی آینه می بینید موهاتون صورتی جیغ شده ، قاعدتاً ناراحت و عصبی میشید !
بعد آرایشگر میگه :
اصن نگران نباش ( دوبار که بشوری ) همون رنگی که خواستی میشه !
بعدم واسه محکم کاری میگه :
ای جان ای جان چه ناز شدی بیا یه عکس ازت بگیرم
بعد شمام خر میشید میاید خونه 😐
دوبار میشورید
و این داستان ادامه دارد . . .

تو آرایشگاه مردونه هم یه قانونی هست که میگه : ۲ هفته که بگذره موهای کلت جا میفته !

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !