شعر محرم – سلام من به محرم

سلام من به محرم ، محرم گل زهرا / به لطمه های ملائک ، به ماتم گل زهرا
سلام من به محرم به تشنگی عجیبش / به بوی سیب زمین و غم حسین غریبش

 

سلام من به محرم به غصه و غم مهدی / به چشم کاسه خون و به شالماتم مهدی
سلام من به محرم به کربلا و جلالش / به لحظه های پر از حزن و غرق درد و ملالش

سلام من به محرم به حال خسته زینب / به بینهایت داغ دل شکسته زینب
سلام من به محرم به دست و مشک ابوالفضل / به ناامیدی سقا به سوز و اشک ابوالفضل

 

سلام من به محرم به قد و قامت اکبر / به خشک اذان گوی زیر نیزه و خنجر
سلام من به محرم به دست و بازوی قاسم / به شوق شهد شهادت حنای گیسوی قاسم

 

سلام من به محرم به گاهواره اصغر / به اشک خجلت شاه و گلوی پاره اصغر
سلام من به محرم به احترام سکینه / به آن ملیکه که رویش ندیده چشم مدینه

 

سلام من به محرم به عاشقی زهیرش / به بازگشتن حر و خروج ختم به خیرش
سلام من به محرم به مسلم و به حبیبش / به رو سپیدی عون و بوی عطر عجیبش

 

سلام من به محرم به زنگ محمل زینب / به پاره پاره تن بی سر مقابل زینب
سلام من به محرم به انتظار رقیه / به پای آبله بسته به چشم تار رقیه

 

سلام من به محرم به شور و حال عیانش / سلام من به حسین و به اشک سینه زنانش
سلام من به محرم به حزن نغمه هایش / به پرچم و به سیاهی به خیمه های عزایش

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !