شعرها و دلنوشته های زیبا و احساسی

وقتی حصار غربت من تنگ می شود

هر لحظه بین عقل و دلم جنگ می شود

از بس فرار کرده ام از خویش خویشتن

گاهی دلم برای خودم تنگ می شود

اس ام اس شعر

sms shEer

خصلت فردا…

دیر بودن آنست…

همین امروز…

باید دوستت بدارم …

اس ام اس شعر

sms shEer

نقش مزار من کنید این دو سخن که شهریار

با غم عشق زاده و با غم عشق داده جان

اس ام اس شعر

sms shEer

کاش می دانستم بعد از مرگم

اولین اشک از چشمان چه کسی جاری می شود

و آخرین سیاه پوش که مرا به فراموشی می سپارد

چه کسی خواهد بود…

 

تا قبل از مرگم ، جانم را فدایش کنم

اس ام اس شعر

sms shEer

هیچ گاه

برای دیدارت

زمان تعیین نمیکنم…

شاید ساعت حسادت کند و خواب بماند…

اس ام اس شعر

sms shEer

مرد اگر عاشق شود

دشوار خوابش می برد

مثل بیماری که بلاجبار خوابش می برد

اس ام اس شعر

sms shEer

وقتی کسی توانایی گند زدن به اعصابتون رو داره

بدونید که متاسفانه دوستش دارید …

اس ام اس شعر

sms shEer

حافظه ی آدم های غمگین قویست

می دانند کجای آن روز

مُرده اند …

اس ام اس شعر

sms shEer

زندگی ام به چشمانت گیر کرد

و نخ کش شد …

اس ام اس شعر

sms shEer

بگذر ز من ای آشنا

چون از تو من دیگر گذشتم

دیگر تو هم بیگانه شو چون دیگران با سرگذشتم

اس ام اس شعر

sms shEer

گاهی عکس ها  دعوت نامه ای می شوند

برای سفری خیالی به آرزوهایت ، نداشته هایت

به سرزمینی بین آنچه که هستی

و

آنچه که بودی …

به سرزمین سادگی ها…

اس ام اس شعر

sms shEer

همیشه با من قایم موشک بازی می کردی،

تو می بردی !

و من !

پیدایت نمی کردم

“همیشه عاشق باختن به تو بودم”

اس ام اس شعر

sms shEer

در سختی ها

” صــبـــر “

اوج احترام به حکمت خداوند است

اس ام اس شعر

sms shEer

دلم غریبانه بهانه اش را می گیرد

دلتنگ سیب سرخی است که

همسفر هر روز و هر لحظه اش بود

اس ام اس شعر

sms shEer

زمان همیشه حسادت خود را به من نشان داده

وقتی که در کنارم بودی دقایق سریعتر میگذشتند

و در نبودنت هر ثانیه برایم روزی گذشت

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !