سری جدید جملات زیبا و با مفهوم آلبر کامو

وجود ما نویسندگان و هنرمندان اگر تنها یک علت داشته باشد

آن علت چیزی نخواهد بود

جز سخن گفتن به جای همه کسانی که نمی توانند سخن بگویند

جملات آلبر کامو

Albert Camus

فردا و دیروز با هم دست به یکی کرده

دیروز با خاطراتش مرا فریب داد

فردا با وعده هایش مرا خواب کرد

وقتی چشم گشودم امروز گذشته بود…

جملات آلبر کامو

Albert Camus

اگه کفشت پات رو می زد و از ترس قضاوت مردم پابرهنه نشدی

و درد رو به پات تحمیل کردی

دیگه در مورد آزادی شعار نده !

 

جملات آلبر کامو

Albert Camus

ایستاده مردن بهتر از زانو زده زیستن است

جملات آلبر کامو

Albert Camus

احترام به خویشتن بالاترین نعمت است .

جملات آلبر کامو

Albert Camus

دوست داشتن یک موجود

در این است که پیر شدن با او را بپذیریم . . .

جملات آلبر کامو

Albert Camus

تنها وظیفه ی انسان

عشق ورزیدن است.

جملات آلبر کامو

Albert Camus

همیشه روزهایی هست

که آدم در آن کسانی را که دوست می داشته

بیگانه می یابد

جملات آلبر کامو

Albert Camus

باید تمدن در خدمت بشریت باشد

نه بشریت در خدمت تمدن

جملات آلبر کامو

Albert Camus

آزادی

تنها ارزش جاودانه ی تاریخ است

جملات آلبر کامو

Albert Camus

هیچکس مجبور نیست انسان بزرگی باشد

تنها

انسان بودن کافی است

جملات آلبر کامو

Albert Camus

آزادی چیزی نیست

جز فرصتی برای بهتر بودن

جملات آلبر کامو

Albert Camus

یکی از راههای رسیدن به کامیابی و پیروزی

داشتن آگاهی و پول است

جملات آلبر کامو

Albert Camus

همهٔ انسانها به طور یکسان محکوم‌اند

که روزی بمیرند

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !