جک


یه غضنفر می بینن طناب بسته به کمرش میگن چرا اینکارو کردی ؟ میگه می خوام خودکشی «
کنم! میگن چرا دور کمرت؟ میگه بستم دور گردنم دیدم دارم خفه میشم بازش کردم !!!
………………………………………….. ……………..

زن: مرد چرا کولر نمی خری ؟ غضنفر: به درد نمی خونه اونایی هم که دارن گذاشتن رو «
پشت بوم
………………………………………….. ……………..

یک غضنفر نصف شب توی خیابون رانندگی می کرد که یک دفعه ترمز نمیگیره از اون طرف «
یک کامیون می اومد غضنفر به بقل دستی اش که خواب بود گفت:
اصغر بلند شو این تصادف رو ببین
………………………………………….. ……………..

به غضنفر می گن اون جهنمه اون بهشت کدومشو می خوای بری. غضنفر می بینه «
جهنم خیلی ردیفه و کلی حوری ریختن توشو دار و درخت و از این حرفا.
میگه می رم جهنم. تا پاشو میزاره آتیش و این حرفا میریزه سرش.
میگه چی شد. می گن آخه چند وقت بود کسی نمی اومد اینجا
رفته بود رو اسکرین سیور
………………………………………….. ……………..

به غضنفر میگن: چی شد مامانت مرد ؟ میگه: رفت پشته بوم رخت پهن کنه «
افتاد…میگن افتاد مرد ؟ میگه: نه بابا افتاد رو کولر ، کولر شکـ..ست افتاد.
بهش میگن اون موقع مرد؟؟میگه:نه آقا جان،بعد افتاد رو تراس ، تراس خراب شد.
میگن:خوب ایندفعه مرد ؟ غضنفر میگه:نه بعد افتاد رو سقف گاراژ،سقف خراب شد!
بهش میگن:حتماً ایندفعه مرد ؟ میگه:بازم نمرد، دیدیم داره کُلّ خونه خراب میشه،
با تفنگ زدیمش
………………………………………….. ……………..

غضنفر کیس کامپیوترشو می بره نمایندگی میگه: آقا این این خرابه می پرسن چرا؟ «
جواب میده: چند روزه جا لیوانیش بیرون نمی آد
………………………………………….. ……………..

به غضنفر میگن با نجیب جمله بساز. میگه شلوار من نه زیپ داره نه جیب «
………………………………………….. ……………..

غضنفر تو سینما وسط نشسته بوده ، دست میکنه تو دماغش و حسابی تمیزش «
میکنه اما نه دستمال داشته نه میتونسته بلند بشه به غل دستیش میگه:
آقا لطفاً اینو دست به دست کن بمالش به دیوار
………………………………………….. ……………..

یه غضنفر و یه عربه داشتن با هم دعوا میکردنو به هم فحش میدادند. «
غضنفر شروع میکنخ به خندیدن میگن چرا میخندی؟میگه آخه من دارم
بهش فحش میدم اون داره برام قرآن میخونه…
………………………………………….. ……………..

داریوش میاد ایران، ملت کلی تحویلش میگیرن، داریوش حال میکنه، میگه چی واستون «
بخونم؟ غضنفر داد میزنه: ابی بخون.
………………………………………….. ……………..

خارجیه داشته غرق میشده داد میزنه Help غضنفر میگه: خاک تو سرت، اگه بجای کلاس زبان «
میرفتی کلاس شنا، غرق نمیشدی.
………………………………………….. ……………..
غضنفر میاد تهران، یه دختر خوشگل میبینه، میگه: این دوست دختر که میگن شمایی؟ «
………………………………………….. ……………..

غضنفر میرسه، میخورنش «
………………………………………….. ……………..

غضنفر میخواسته دور کمرشو اندازه بگیره، خط کشو میکنه تو نافش، ضرب در عدد 3.14 «
میکنه.
………………………………………….. ……………..

غضنفر قلکش پر میشه، 500 تومن سر میده، با یه قلک نو عوض میکنه «
………………………………………….. ……………..

غضنفر میگه: من دیگه سوتی نمیدم. میگن: از کِـی؟ میگه: از هر کِـی. از همین کِـی «
………………………………………….. ……………..

غضنفر انگشتشو میکنه تو نافش، ریست میشه «
………………………………………….. ……………..

غضنفر سرش رو بی آب شامپو میکنه. میگن چرا بی آب؟ میگه: چون روش نوشته مخصوص موهای «
خشک
………………………………………….. ……………..

غضنفر میره لایه ازون رو بدوزه، اما بر نمیگرده. میبینن لایه ازون رو از بیرون «
دوخته
………………………………………….. ……………..

غضنفر آنتی بیوتیکشو سر وقت نمیخوره، ازش میپرسن چرا؟ میگه: میخوام میکروبها رو «
غافلگیر کنم!
………………………………………….. ……………..

غضنفر میره بقالی میگه: نوشابه خانواده دارین. بقاله میگه: آره. غضنفر میگه: به مجرد «
ها هم میدین؟
………………………………………….. ……………..

غضنفر اپلیکیشن فرم پر میکنه ، جلوی سکـ..س می نویسه: بله خیلی زیاد «
………………………………………….. ……………..

به غضنفر میگن: دو دو تا؟ میگه: بیخیال. کلمه بگو جمله بسازم «
………………………………………….. ……………..

دو تا غضنفر با لگد میزدن زیر ناف هم. یکی میگه: دردتون نمیگیره؟ ترکا میگن: نه «
پوتین پامونه
………………………………………….. ……………..

به غضنفر میگن: ناف تهران کجاست؟ میگه: یه کم بالاتر از برج میلاد «
………………………………………….. ……………..

غضنفر سوار تاکسی میشه درو نمیبنده. راننده میگه: درو ببند. غضنفر میگه: زرنگی؟ «
میخوای دربست حساب کنی؟

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !