جوک گرونی نان ، طنز گرونی گوجه

ﺣﯿﻒ ﺷﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﭘﻮﻟﻤﻮﻥ ﻧﻤﯿﺮﺳﻪ ﻧﻮﻥ ﺑﺨﺮﯾﻢ . . .
.
.
.
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺁﺑﮕﻮﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﻗﻪ ﻃﻼﯾﯽ ﺗﯿﻠﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ . . . 😐

نیم کیلو باش اما گوجه باش . . . 😐

همزمان با افزایش قیمت نان در کشور !
تیکه جدید دخترا :
.
.
.
خواستگارم شاطره 😆

مورد داشتیم طرف رفته خواستگاری گفته گوجه فروشم . بعد خوانواده دختره رفتن تحقیق کردن ، گندش در اومده طرف دکتره ! 😐

عروس خانم برای بار سوم میپرسم :
آیا وکیلم شما را با مهریه ۱۴ قرص نان سنگک به عقد داماد درآورم ؟
حاج آقا دو جعبه گوجه هم اضافه کن
صلوات بفرستید
ببلللله

سلام . به سیستم گویای نانوایی شاطر اکبر خوش آمدید ؛ جهت اطلاع از قیمت نان عدد ۱ ، ثبت نام خرید نان به صورت قسطی عدد ۲ ، طرحهای تشویقی رنگی عدد ۳ و شرکت در قرعه کشی پنج نان ریگان در هفته عدد ۴ را فشار دهید .

ﺩﯾﺎﻟﻮﮒ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﻧﺎﻧﻮﺍﯾﯿﻬﺎ :
ﺍﻗﺎ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻧﺎ ﭼﻨﺪﻩ؟
۸۰۰ ﺗﻮﻣﻦ ﺩﺍﺩﺍﺵ
ﻣﻤﻨﻮﻥ ﻣﺎ ﺑﺮﯾﻢ ﯾﻪ ﺩﻭﺭ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻣﯿﺸﯿﻢ!!! 😆

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !