جوک فامیلی جدید

اخه با این پول پفک هم نمیدن !
.
.
.
همسر ۵۰cent

کاش آسانسور بودی !
.
.
.
همسر پِله

ی بار کالج بپوش ببینم بهت میاد !
.
.
.
همسر ولادمیر پوتین

اذیت نکن دیگه
هنوز معلوم نشده این جمله از همسر کیه
.
.
.
خخخخخ

是滴,,,我的本名本的本名就本名就叫就叫
滴名就滴本的本名就本名就叫的本名就本名就
.
.
.
همسر بروسلی 😐

میشه یه لیوان آب بریزی ، مردم از تشنگی 😐
.
.
.
همسر رونی کلمن

دلم قیفی میخواد
.
.
.
شوهر کیم کارداشیان

ناموسا این دفه بنداز از باند چپ بریم
.
.
.
همسر آنتونیو باندراس

چخه چخه
.
.
.
زن انتوان چخوف در حال صدا زدن همسرش برای شام

قربون آقامون برم همه جا رو گرم میکنه
.
.
.
همسر خالد مشعل

یکم شاد باش دیگه
.
.
.
همسر جانی دپ

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !