جملات افلاطون

موسیقی تأثیر فوق العاده ای در روح انسان دارد

و اگر درست به کار رود

میتواند زیبایی را در رویاهای روح جایگزین کند

جملات افلاطون

jomalat aflaton

به‌ ضرورت آمدم در این جهان

و به‌ حیرت زیستم

و به‌ کراهت می‌روم

جملات افلاطون

jomalat aflaton

عشق بلایی است

که همه خواستارش هستند

جملات افلاطون

jomalat aflaton

علاقه ای در دنیا

شدید تر از عشق به وطن نیست

جملات افلاطون

jomalat aflaton


لذتی که از علم حاصل میشود
بی آلایش است

جملات افلاطون

jomalat aflaton


اشرار ، کسانی را گویند
که عیوب مردم را جستجو می‌کنند و به‌ آن می‌چسبند
و نیکویی آن‌ها را به دست فراموشی می‌سپارند
مانند مگسی که در جاهای کثیف می‌نشیند و از جاهای تمیز دوری می‌کند

جملات افلاطون

jomalat aflaton


عشق تنها مرضی است
که بیمار از آن لذت میبرد

جملات افلاطون

jomalat aflaton


هر کس در طلب خیر و سعادت دیگران باشد
بالاخره سعادت خودش را هم بدست خواهد آورد

جملات افلاطون

jomalat aflaton


معبود خویش را بشناس
و حق او را نگه دار

جملات افلاطون

jomalat aflaton


برای دارندگان چشم دل
زیباترین منظره
مشاهده‌ی کسی است که دارای روحی زیبا باشد

جملات افلاطون

jomalat aflaton


اندیشیدن ، خود
گونه‌ای گفتگوی روح با خویشتن است

جملات افلاطون

jomalat aflaton


توقف در زندگی
مرگ تدریجی است

جملات افلاطون

jomalat aflaton


از شاعر نخواهید خودش را شرح دهد
نمی تواند

جملات افلاطون

jomalat aflaton

عوام، ثروتمندان را محترم می شمارند و خواص

دانشمندان را

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !