جملات آلبرت انیشتین

همه ی افراد با استعداد هستند
اما اگر شما یک ماهی را بر اساس تواناییش در بالا رفتن از درخت بسنجید
آن ماهی تمام عمرش را بر این باور خواهد گذارند
که یک بی دست و پای احمق است

جملات آلبرت انیشتین

Albert Einstein


من از روزی می ترسم که تکنولوژی از تعامل انسانی پیشی بگیرد
چنین روزی
جهان نسلی از احمق‌ها خواهد داشت

جملات آلبرت انیشتین

Albert Einstein


خلاقیت
همان هوش است به همراه سرگرمی

 

جملات آلبرت انیشتین

Albert Einstein


ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﻮﯾﻢ
ﭼﻮن ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ

جملات آلبرت انیشتین

Albert Einstein


شادمانی از شادی دیگران و احساس رنج از رنج آنان
بهترین راهنمای بشر است.

جملات آلبرت انیشتین

Albert Einstein


جایی که عشق باشد
تحمیل وجود ندارد…

جملات آلبرت انیشتین

Albert Einstein

مرد به این امید با زن ازدواج میکند که زن هیچگاه تغییر نکند

زن هم به این امید با مرد ازدواج میکند که روزی مرد تغییر کند؛

ولی بدون استثناء

همیشه هر دو نااُمید میشوند!

جملات آلبرت انیشتین

Albert Einstein


عاشق شدن
همیشه احمقانه ترین کاری نیست که مردم انجام می دهند !!

جملات آلبرت انیشتین

Albert Einstein


زندگی با ارزش تنها از آن کسی است
که برای دیگران زنده باشد.

جملات آلبرت انیشتین

Albert Einstein


ما به شیوه ای جدید
و قابل ملاحظه برای تفکراتمان نیازمندیم
اگر بخواهیم بشریت زنده بماند…

جملات آلبرت انیشتین

Albert Einstein


به طرز مخوفی آشکار است که
تکنوژی ما از انسانیت ما پیشی گرفته است

جملات آلبرت انیشتین

Albert Einstein


ارزش آدﻣﯽ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﻮد
ﻧﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دریافت میکند.‬

جملات آلبرت انیشتین

Albert Einstein

مهمترین تلاش در زندگی هر فردی

باید تلاش برای رشد و تعالی اخلاق در کردار و رفتارش باشد.

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !