جدیدترین اس ام اس ها و جملات غمگین

کار سختی ستْ دوست نداشتنِ تو

باید برای خودم

کار دیگری دست و پا کنم . .
.
.

آخرین تصمیم من دست های تـــــــــو بود !

گرفتم و دور شدم …
.
.

کبریتـهای سـوخته هـمـ ،

روزی درختـ های شـادابی بـوده اند!

مثل مـا ،

که روزگـاری می خنـدیدیـمـ

قبـل از اینـکه عـشق روشنـمان کنـد.
.
.
خواهش می کنم

پنجره را باز بگذار و برو …

هوای دلم

به وسعت ِ تمام ِ حرف های نگفته ،

گرفته است !
.
.

حرف هایتـــ را می دانم !

این همه سکوتـــ را

ترجمه کن لطفا !
.
.

هنوز هم وقتی باران می آید تنم را به قطرات باران می سپارم …

می گویند باران رساناست ، شاید دستهای مرا هم به دستهای تو برساند …
.
.
دیشب خدا آهسته در گوشم گفت :

دیگه بسه ، بارانم از اشکهایت خجالت میکشد …
.
.
دلم باران میخواهد و چتری خراب و خیابانی که هیچگاه به خانه ی تو نرسد …

.

.
دُنـبـال ِ کَـلاغـیْ می گـردَم ،

تا قـآرقـآرَش رآ بـه فـال ِ نـیـکْ بـگیـرَم ،

وقـتـی…

قآصـِدَکـْ ـهـا هـمـه لال انـد

.

.

ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺠﻮﻡ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ ﺁﺩﻡﻫﺎ ، ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ !

ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ی ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﭘﺲ ِ ﺫﻫﻦ ِ ﺗﻮ ، ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ…

ﺁﺩﻡﻫﺎ “ﺗﻤﺎﻡ” ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ …!

.

.

برو به جهنم !!!

چون فقط تو هستی که میتونی جهنم رو بهشت کنی !
.
.
دوست داشتن که شاخ و دم ندارد !

اگر داشت ، من دیو کوچکی بودم که عاشقانه تو را دوست دارد …

 

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !