جدیدترین اس ام اس ها و جملات غمگین

دلــــــتنگــــــی را چگونه هجـــــی کنم ؛

تـــا درک کــُــــنــی ….

چــــــهار ســــتون بــَـــدنـم

زیـــــــر ســـنگیـــنی اش تــــــا خورده … !!!

.

.

همه چیز خنده دار بود….

داشتن تو…!

بودن من ; ماندن ما….!

رفتن تو…

این همه آه…

گاهی از این همه خنده گریه ام میگیرد….

.

.

نــــِـــــگاه ِ تــــو تــَلـــخ،

اَشـــک هآی ِ مــَــ ــــــن شور،

یـــــــادِت شـــــیـریـن،

زِنـــدِگی ِ بامَــــزه ای دارَم…

.

.

حال “من” دیدن دارد وقتی کسی حال “تو” را میپرسد !!!!

.

.

به لطف تو خیاط ماهری شده ام ، جفت چشمانم رو دوخته ام به در تا بیایی ،اما نکند آمده ای و من ندیدمت ؟!؟!
.
.
ماه که همیشه پشت ابر نمی ماند

گاهی پشت دستان تو می ماند وقتی گریه می کنی

.

.

سالها بعد، یاد تو از خاطرم خواهد گذشت و نخواهم دانست کجایی اما،

آرزوی من برای خوشبختی تو، تو را درخواهد یافت و در بر خواهد گرفت

و احساس خواهی کرد اندکی شادتر و اندکی خوشبخت تر

و نخواهی دانست که چرا…

.

.

من دعا مي کنم ،

توروو داشته باشم !

تو دعا مي کني ديگه نباشم ….

بيچاره خدا … !!!!!

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !