اس ام اس

هیچوقت آرزوی “افتادن” چیزی را نداشته ام …
حالا برای اولین بار میخواهم : “لطفا بیفت” …
ای زیباترین اتفاق زندگی من !

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

اتل متل یه رویا به یادتم یه دریا
خواستم اینو بدونی که تو تکی تو دنیا

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

برو به جهنم !!!
چون فقط تو هستی که میتونی جهنم رو بهشت کنی !

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

وقتی تو با منی …
ترافیک میتونه زیباترین مکث عالم باشه …

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

بگذار همه ی زندگی ام گره ی کور بخورد …
دستهای “تــــــــــو” که باشد ملالی نیست …
با نگاه “تـــــــــــو” گره از همه چیز باز میشود حتی از دل گره خورده من … !

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

دوست دارم بدانم دوست داشتن را چگونه دوست داری تا دوستت بدارم آنگونه که تو دوست داری …

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

مرا ببخش ! اگر به تو پیله کرده ام ، قدری طاقت بیاوری پروانه ات میشوم …

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

ﻣﻦ ﺁﻥ ﺍﺑﺮﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﺍﻧﺶ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ
ﻫﻤﺎن ﯾﻮﺳﻒ ﮐﻪ ﮐﻨﻌﺎﻧﺶ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﺶ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

هوا دو نفره است و نیستی …
من هی کوچه ها را بالا و پایین می کنم برای دهن کجی به هواااا …

*  * * * * * * * * * * * * * * * *

موضوع انشاء : تعطیلات خود را چگونه گذراندید ؟
– به نام خدا
– فرسنگ ها دور از آغوشش . . .

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !