اس ام اس

دلم تنگ است این شب ها ، یقین دارم که میدانی
صدای غربت من را ، از احساسم تو میخوانی
شدم از درد تنهایی ، گلی پژمرده و غمگین
بیا ای ابر زمستانی ، که دردم را تو میدانی

افسوس همیشه خواستن ، توانستن نیست ، گاهی خواستن داغیست که تا ابد بر دل می ماند . . .

باران نیا ! عاشقانه اش نکن !
من و او ما نشدیم . . .

خوبی را آرزو میکنم برای آنهایی که یاد نگرفتند بد باشند . . .
مثل تو !

به من چه که بعد از ” تو ” ، ” او ” می آید ؟
مشکل از قواعد دستوریست . . .

فکر می کردم تو همدردی . . .
اما نه . . .
تو هم دردی . . .

بعد از تو ، جواب همه دوستت دارم ها مرسی شد . . . !

چه فرقی میکند عاشق تو باشم یا رنگین کمان !
وقتی هر دو هفت خطید !!

غم برای خوردن زیاد دارم !!
تو دیگر برایم لقمه نگیر لطفا . . . !

حالم را به هم بزن !
خیلی وقت است که خوشی هایم ته نشین شده اند . . . !

گاهی دلم میخواد خودمو بغل کنم . . .
ببرم بخوابونمش !
دست ببرم لای موهاش وسط گریه هاش بگم : غصه نخور خودم جون بالاخره درست میشه !

آره !
جایزه اسکار حقته !
خوب منو فیلم کرده بودی . . . !

نقاشی اش خوب نبود اما راهش را خوب کشید و رفت . . . !

دیشب که نمی دانستم برای کدام یک از دردهایم گریه کنم ، کلی خندیدم . . . !

عشق با هم صعود کردن نیست . . .
عشق درون سقوط با هم بودن است . . .

خسته شدم بس که زخم خوردم . . .
تو دیگر باور کن ، سیرم !

التماس مال دیروز بود . مال وقتی که ساده بودم ، امروز می خوای بری ؟
هیس . . . !
فقط خداحافظ . . .

به سلامتی کسی که وقتی بغلش کردم ، تمام تنم لرزید !
نه واسه خوشحالی یا عشق بازی ، واسه فردای بدون اون !

هر روز تکراریست ، صبح هم ماجرای ساده ایست !
گنجشک ها بیخودی شلوغش می کنند . . .

چقدر سخت است ، که لبریز از گفتن باشی ، ولی در هیچ سویت محرم نباشد . . .

بعضی از آدما به بعضی از چیز ها عادت نمی کنند . . . !
مثل من به نبودن تو !

بهترینم ای دوست ، یادگار دیروز ، دل من سیر برایت تنگ است . . .

رفت . . .
بی آنکه مرا به خدا بسپارد ، نمی دانم خدا را از یاد برده بود یا مرا !

آدمایی که رفتن ، یه روز بر میگردن ، ولی درست وقتی که دیگه منتظرشون نیستی . . .

رسیده ام به حس برگی که میداند باد از هر طرف هم که بیاید ، سرانحامش افتادن است .

دلم پر از زخم هایی است که قرار است وقتی بزرگ شدم فراموششان کنم . . .

تو راحت بخواب . . .
من مشق گریه هایم هنوز مانده . . .

دلم به کما رفته !
برای مردنش دست به دعا شوید . . . !

چه اشتباه بزرگیست تلخ کردن زندگیمان برای کسی که در دوری ما شیرین ترین لحظات زندگی اش را سپری می کند . . . !

واسه اینکه گلی بخنده ، حتما باید ابری گریه کنه ، ابرتم ، گلم همیشه بخند . . .

مواظب رفتارت باش که عادتت می شود !
مواظب عادتت باش که شخصیتت می شود !
مواظب شخصیتت باش که سرنوشتت می شود !

همه پل های پشت سرم را خراب کردم از عمد . . .
راه اشتباه را نباید برگشت . . . !

هی جوجه !
وقتی خودم بهت بال و پر میدم ، شک نکن که بلدم چه شکلی پرتو بچینم . . . !
حواستو جمع کن !

دلتنگی پیچیده نیست !
یک دل . . .
یک بغض . . .
یک آسمان . . .
یک روزگار تلخ . . .
و آرزوهای ترک خورده . . .
به همین سادگی

هرگز از کسی که همیشه با من موافق بود چیزی یاد نگرفتم !

نمی دانم کدام را راضی کنم !
دلی که میخواهد عاشق باشد یا عقلی که می خواهد عاقل باشد !

باد آورده رو باد میبره !
اما تو که با پاهای خودت اومده بودی . . .

بیشتر مواقع ، خیانت در اوج اعتماد رخ میده . . .

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !