اس ام اس

دوستی نه در ازدحام روز کم می شود نه در خلوت شب . . .
خفته یا بیدار به یادتم . . .

****************

خاطرات خیلی عجیب اند ، گاهی اوقات می خندیم به روز هایی که گریه می کردیم ، گاهی گریه می کنیم به روزهایی که می خندیدیم . . . !

***************

پرنده ای که بال و پرش ریخته ، مظلومیت خاصی دارد !
باز گذاشتن در قفس توهینی است به پرنده !
در قفس را ببند تا زندان دلیل زمین گیر شدنش باشد ، نه پر و بال ریخته اش . . .

*******************
رفته ای ؟
بعضی ها بهش میگن قسمت !
اما من تازگی ها میگم به درک !

*************************
درود بر آدمهایی که وقتی می فهمند چقدر دوسشون داری ، بازم آدم می مونند .

*************************
آنقدر تنهایم که حتی کسی نیست صندلی را از زیر چوبه دارم بکشد !

************************

 بیچاره مردا :
اگر تیپ بزنن میگن : با کی قرار داری ؟
اگه نزنن میگن : اصلا سلیقه نداری !
زیاد بگن دوستت دارم میگن : باز چه نقشه ای تو کلته ؟
نگن دوست دارم ، میگن : پای کی وسطه ؟
زیاد بخندن میگن : دیونه شدی !
نخندن میگن : چه مرگته ؟
شام بخوان میگن : فقط فکر شکمشه !
شام نخوان میگن معلومنیست با کی شام کوفت کرده ؟

*******************

گاهی سکوت علامت رضایت نیست ، شاید کسی دارد خفه می شود پشت سنگینی یک بغض !

******************
همه خودم را مال تو کرده ام ، چقد دنیای تو بزرگ است ، هنوز از تنهایی سخن می گویی . . . !
چقدر کم هستم !

********************
ماهیگیر دلش سوخت . . .
این بار ماهی بود که از تنهایی قلاب را رها نمی کرد . . .

*****************
دخترک فقط هنگام ” نماز ” چادر بر سر داشت ، گوشی فقط ” خداوند ” با او نا محرم بود .

**********************
قیزیل انگشتره یاقوت نشان ، داش یاراشار
نجه آغ صورته سرمه چکیلن ، قاش یاراشار
بیر حسینی که اونا یوخدی بودنیاده نظیر
ایله مولایه اباالفضل کیمی قارداش یاراشار

***********************
برادری به تعداد نیست ! به وفاداری است !
یوسف ۱۲ برادر داشت و حسین تنها عباس را !
التماس دعا

****************************
چه دیر فهمیدیم که زندگی همان روز هایی بود که زود سپری شدنش را آرزو می کردیم .

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !