اس ام اس

جای خالیت را نه کتاب پر می کند ، نه قهوه ، نه حتی سیگار …

من دلم آیفون ۵ میخواهد !!!

خیلی دردناکه ، اینکه مرتب باید خودت رو به دیگری یادآوری کنی تا فراموش نشی . . . !

برسنگ مزارم بنویسید آشفته دلی خفته دراین خلوت خاموش . . .
او زاده ی غم بود که از خاطر دوستان گشت فراموش . . .

می روی و من تحمل می کنم نبودنت را / می مانم و تو فراموش می کنی بودنم را

گاهی کامل فراموش می کنی و بعد می بینی که باید منتظر می ماندی و گاهی آن قدر منتظرمی مانی که می فهمی زودتر از این ها باید فراموش  می کردی . . .

هرگز نفهمیدم فراموش کردن درد داشت یا فراموش شدن !
به هر حال ، فراموش میکنم ، فراموش شدنم را . . . !

ماههاست فراموشش کرده ام ؛ خاطراتش را هم . . . !
ولی نمی دانم دستانم چرا هنوز به نوشتن نامش ذوق میکنند !

منتظر روزی هستم که یا فراموشت کنم ، یا بفهمی که نمیتونی فراموشم کنی . . . !

کودک درونم هفته دیگه نامزدیشه اونوخت خودم یه نیمه گمشده هم ندارم !…

من و عشقم با هم خیلی فرق داریم !
مثلا یکیش اینکه من وجود خارجی دارم ولی اون اصلا وجود نداره !

مخاطبهای امروزی رو هرچی بیشتر خاص کنی ؛ بی خاصیت تر میشن . . .

جدیداً با دیوار حرف می زنم !

میدونی از شخصیتش خوشم اومده یه جورایی محکمه ! ثابته ! آرومه . . .

می گویند : دنیا بی وفاست ؛ اما . . .

قدرش را بدانید ! من دنیای بی وفاتری هم داشته ام . . .

وقتی تبر به جنگل آمد ، درختان فریاد زدند و گفتند :

نگاه کنید دسته اش از جنس ماست !

وقتی کسی اندازت نیست ، دست به اندازه ی خودت نزن

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !