اس ام اس


وقتی گریه میکنی “زیباتر” می‌شوی
اما بخند

من به همان زیبا که “تر” نیست ، قانعم  . . .

*

 * * * * * * * * * * * * * * * *وابسته شدم به تو ، بی آنکه بدانم

“وابستگیها”

وام های کوتاه مدتی هستند

با بهره های سنگین

*

 * * * * * * * * * * * * * * * *در دلم کودکیست که “بی تو بودنش” را نق میزند

من هیچ ، لااقل بهانه ی او باش . . .

*

 * * * * * * * * * * * * * * * *قلب عزیز لطفا خفه شو و در همه کارها “دخالت” نکن !

همان کـه خون “پمپاژ” کنی کافیست

اگر هم “خسته” شدی اجباری نیسـت به کار

*

 * * * * * * * * * * * * * * * *میان مشغله ها گم شدم اما دلم برای هوایت همیشه بیکار است . . .

*

 * * * * * * * * * * * * * * * *گاهی وقتا دلم میخواد یکی ازم اجازه بخواد

که بیاد تو تنهاییم …. و من اجازه ندم !

و اون بی تفاوت به مخالفتم بیاد تو و آروم بغلم کنه و بگه

مگه من مردم که تنها بمونی … !

*

 * * * * * * * * * * * * * * * *گرگ هم که باشی

عاشق بره ای خواهی شد

که تو را به علف خوردن وا می دارد

و رسالت عشق این است

شدنِ آنچه نیستی !

*

 * * * * * * * * * * * * * * * *نمیدانم چرا بین این همه آدم پیله کردم به تو !

شاید فقط با تو پروانه میشوم . . . !

*

 * * * * * * * * * * * * * * * *تو که نمی آیی ، تاج و تختی برای خودش به هم می زند دلتنگی !

*  * * * * * * * * * * * * * * * *ذهنم فلج می شـــــود… وقتی می خوانمت

و تو حتی نمیگویی

جـــــــــانم . . .

 

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !