اس ام اس کاریکلماتور

همیشه میدانستم مارها دست ندارند

اما در عجبم چگونه ماری چون تو دست دوستی به سویم دراز کرد

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

کاش میشد قرص ماه را خورد

شاید دلم کمی ارام بگیرد

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

آمده ام که با زندگی کردن قیمت پیدا کنم …

نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنم

 

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

در رقابت عقربه های ساعت

با یکدیگر همیشه بازنده چشم من است

چشم من

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

امروز عجیب من پریشانم

انگار که بیماری موهات سرایت کرده

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

بعضی از نگاه ها صدای قشنگی دارد

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

فریادهایم را در سکوت بایگانی کردم

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

بعضی ها به خدا پناه می برند و بعضی ها پشت نامش پنهان می شوند.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

لب هایم آلزایمر گرفته و لبخند را فراموش کرده است.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

ورشکست شده‌ام

از بدهی روزافزون لب‌هایم

به لب‌هایت

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

آسمان زیباست

اما نباید بیش از حد سر به هوا بود.

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

همیشه می‌گفت تو نیمه گم شده من هستی

وقتی ترکم کرد فهمیدم که از شوق پیدا کردن نیمه گم شده‌اش

خودش را گم کرد!

اس ام اس کاریکلماتور

sms karikalamator

دلم میخواد تو رو بو کنم

میخوام ببینم اصلا از انسانیت بویی بردی؟

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !