اس ام اس و جملات مفهومی

1  – اگر به میهمانی گرگ میروی سگت را همراهت ببر . . .

2 – قله ای که چند بار فتح شود ؛ بی شک روزی تفریحگاه عمومی میشود !
مواظب دلت باش . . .

3 – گاهی لب های خندان بیشتر از چشم های گریان ” درد ” می کشند . . .

4 – ” پایِ “ معرفت که میاد وسط “ دستِ  “خیلیا کوتاه میشه . . .

5 – وقتی حرف راست میزنید ؛
فقط انسان هایی از دستتان عصبانی می شوند که تمام زندگیشان بر دروغ استوار است . . .

6 – یادت باشه همیشه خودتو بنداز تا بگیرنت . . .
اگه خودتو بگیری میندازنت !

7 – مرد ترین آدمهایی که تو زندگیم دیدم
اونایی بودن که بعد اشتباهشون گفتند :
معذرت میخوام . . .

8 – مزرعه را موریانه خورد ، ولی ما برای گنجشک ها مترسک ساختیم ، لعنت به این حماقت !

9 – آنهایی که در زندگیت نقشی داشته اند را دوست بدار
نه آنهایی که برایت نقش بازی کرده اند . . .

10 -“ زمان ” وفاداری آدما رو ثابت میکنه نه “ زبان ” . . .

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !