اس ام اس و جملات دلتنگی

دلتنگ نشدی ببیتی چگونه خوب ترین خاطه ها بی رحم ترین شان می شود . . .

خیلی که دلتنگ میشوم به آسمان نگاه میکنم !
دلم قرص میشود که تو هم زیر همین سقفی . . .

دلتنگی یعنی : روبروی دریا ایستاده باشی اما خاطره ی یه خیابون خفه ات کنه !

واحداندازه گیری دلتنگی . . .
بغله . . .
همین الان . . .
هزار و صد بغل . . .
دل تنگتم . . .

کفش هم اگر تنگ باشد زخم میکند ، وای به حال دل من از دوری تو . . .

دلم عجیب تنگ شده برای تمام لحظه هایی که دلت عجیب برایم تنگ می شد . . . !

فرهنگ لغتها نیاز به ویرایش دارند ، برای معنی دلتنگی احتیاج به این همه کلمه نیست ، دلتنگی یعنی تو !

مهربانیت را با دلم پیوند زدم تا از تو دور بودن را احساس نکنم ، اما باز دلتنگم . . .

دلم تنگ شده . . .
برای عکس هایی که پاره کردم و سوزاندمشان . . .
برای دفتر خاطراتم که مدتهاست دیگر چیزی در آن نمی نویسم . . .
حتی برای آدمهای حسودی که دورو برم می چرخیدند و خیلی دبر شناختمشان . . . !
برای بی خیالی و آرامشی که مدتهاست که دیگر ندارمش . . .
خنده هایی که دارم فراموششان می کنم . . .
و برای خودم که حالا دیگر خیلی عوض شده ام !

اینجا دلی تنگ است . . .
آنجا را نمیدانم
فک کنم سری گرم است . . .

نمی دانم چه رابطه ای ست . . . ؟
بین  نبودنت با رنگ ها . . . !
دلتنگ  تو که می شوم ،  زندگی ام سیاه می شود !

اگر دلت گرفت سکوت کن !
این روزها هیچ کس معنای دلتنگی رانمی داند . . .

دلتنگم ! برای کسی که مدتهاست ، بی آن که باشد ، هر لحظه ، زندگی اش کرده ام !

چشم آدمی‌ که بازتر شد
دل‌ آدمی‌ تنگ تر میشود
مثل باران . . . وقتی‌ که نمی‌ بارد !

وقتی خاطره های آدم زیاد میشه ؛
دیوار اتاقشون پر عکس میشه !
اما . . .
همیشه دلت واسه اونی تنگ میشه که نمیتونی عکسشو به دیوار بزنی . . . !

اسمش نه عشق است نه علاقه نه حتی عادت !
حماقت محض است دلتنگ کسی باشی که دلش باتو نیست . . .

در قید غمم ، خاطر آزاد کجایی ؟
تنگ است دلم ، قوت فریاد کجایی ؟
با آنکه ز ما یاد نکردی . . .
ای آنکه نرفتی دمی از یاد کجایی ؟

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !