اس ام اس های پند آموز

شخصیت آدمها را از طریق کردارشان توصیف کنید تا هرگز فریب گفتارشان را نخورید . . .

_ _ _ _ _ _ _ _ _

انسان وقتی بلند حرف می زند صدایش را می شنوند ، اما وقتی آهسته حرف بزند به گفته اش گوش می دهند . . .

_ _ _ _ _ _ _ _ _

تولد انسان همانند روشن شدن کبریتی است و مرگش خاموشی آن !
بنگر در این فاصله چه کردی ؟ گرما بخشیدی یا سوزاندی . . . ؟

_ _ _ _ _ _ _ _ _

تنها زمانی موانع را می بینید که چشم را از هدف برداشته اید . . .

پیچ و خم جاده پایان راه نیست ، مگر اینکه شما از آن امتناع بورزید . . .

_ _ _ _ _ _ _ _ _

تعداد آدم‌های بی‌ استعداد خیلی کمه ! اما تعداد آدم‌هایی که نمی‌ دونن چه استعدادی دارن خیلی زیاده . . .

_ _ _ _ _ _ _ _ _

هر چه افراد کمتر از خودشان تعریف کنند ، دیگران بیشتر به بزرگی آنها پی خواهند برد . . .

_ _ _ _ _ _ _ _ _

در مسابقه بین موش و گربه معمولا موش برنده است !
زیرا گربه برای غذا میجنگد و موش برای زندگی !
نتیجه اخلاقی : ترس از دست دادن همیشه بهتر از میل به افزایش است . . .

_ _ _ _ _ _ _ _ _

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن . . .
( نلسون ماندلا )

_ _ _ _ _ _ _ _ _

بیست سال بعد ، بابت کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس می خوری تا بابت کارهایی که کرده ای . بنابراین ، روحیه تسلیم پذیری را کنار بگذار ، از حاشیه امنیت بیرون بیا ، جستجو کن ، بگرد ، آرزو کن و کشف کن .
( مارک تواین )

_ _ _ _ _ _ _ _ _

کسی که درباره همه چیز می اندیشد ، درباره هیچ چیز تصمیم نمی گیرد . . .
( ضرب المثل چینی )

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !