اس ام اس های غمگین

تمــــــام فنــــجان های قـــهوه دروغ می گـــــفتند . . .
تـــــو بر نـــــــمی گردی . . .

—————————————

حس چوب های مصنوعی شومینه رو دارم
میسوزم و تمام نمی شوم . . .

—————————————

در تمام دارو خانه ها موجود است
نرم کننده موی سر
نرم کننده پوست دست
کاش می شد برای نرم کردن دل تو هم ، نسخه ای گرفت . . .

—————————————

هَــرکه مــی خــواهـی بـــاش
ایـن عادت مُـــشتَــرک انسـانهــاســت
تـــو نیــز ، روزی , ســاعـتی , لـَحظــه ای
احــساس خـواهـی کـرد کـــه . . .
هیــچکـَـس دوسـتت نَــدارد . . . !

—————————————

پــــــــــــای رفــتــه را مــیـتــــوان بــرگــردانــد
امـــا
دل رفــتــه را هــرگــز !

—————————————

روزهــــــــایـــم عــجیــبـــــــ دلـــگیــــــــرنــد
مــثــــل آن جــمــعــــه ای کــــه تــبــــــــ دارد
بـــــادل مـــــــن کـــمـــی مــــدارا کـــن . . .
بــــه خــــدا قلــــــــبــــــــــ هـــم عـصـبـــــ دارد !

—————————————

بودنت رو به تلخی می کشد
نبودنت اما . . .
رو به مرگ . . .
شاید !
یاد حرف مادر بزرگ می افتم . . .
” می دونم تلخه ! اما باید مثل دوا بخوریش ! “

—————————————

هی روزگار !
من به درک !
خودت خسته نشدی از دیدن تصویر
تکراریه درد کشیدن من ؟!

—————————————

عزیزم من خیلی وقته کارت قرمزمو گرفتم . . .
فقط دارم آروم آروم زمینو ترک میکنم واسه وقت کشی !

—————————————

فقط یه سلام از طرف ی پسر غریبه کافیه تا دوباره حسرت عشقت تازه بشه . . .
چیکار کرده عشقت بامن ؟

—————————————

اکسیژن میخواهم چکار ؟!
وقتی دلیل نفس کشیدنم به راحتی ازمن گذشت . . .

—————————————

هیــ فلانیــ :
ظرفیتــ پشتــ تکمیلهــ
لطفا از جلو خنجر بزنــ . . .
با تشکر

—————————————

یه روزایی ، یه شبایی
به یه آدمای خاصی خیلی احتیاج داری
گوشیتو برمیداری شمارشو بگیری
اما میدونی بی فایدس
اینقدر دلگیرو دلتنگی که یهو به خودت میای
و میبینی خیره شدی به یه صفحه ی خالیِ بی جواب
اشکات سرازیر شُدن و بعد با خودِت فقط یه جمله میگی
اونهمه دوست داشتن آخرش چِرا اینطوری شد . . . !

—————————————

یه وقتایی اونقدر هیشکی حالی ازت نمیپرسه که آدم شک میکنه نکنه مرده و خودش خبر نداره !

—————————————

نسل ما اینگونه بود
نسل ما نسلی بود که هرگز گرمای وجود رفیق رو کنار خود احساس نکرد
نسلی که یواشکی بوسید یواشکی نوشید
یواشکی خندید یواشکی حرف زد
یواشکی فکر کرد یواشکی اعتراض کرد
یواشکی گریه کرد یواشکی آرزو کرد
یواشکی دعا کرد یواشکی درد و دل کرد
یواشکی انتخاب کرد یواشکی عاشق شد
و یواشکی . . .
شکست خورد . . .

—————————————

آدمها برای یکدیگر نقش سیگار را بازی میکنند !
همدیگر را میکشند . . .
لذت میبرند . . .
دود میکنند . . .
تمامت میکنند . . .
خاموشت میکنند و بعد از اندک زمانی سیگاری دیگر . . .

—————————————

خیلی سخته که
” زن ” باشی و . . .
بخوای به یه ” مرد ” ,
مردونگی ” یاد بدی !

—————————————

من خـودم را کوچک کـردم . . .
تا تـو خودت را کوچک نبـینـــــی
امــا تـــو . . .
کوچکتــر از آن بـــودی
کـه بـا ایـن حرف هــا بـــزرگ شـــوی . . .

—————————————

یه وقتایی دلت میخواد
یکی از پشت سر چشماتو بگیره و ازت بپرسه :
اگه گفتی من کی ام ؟
تو هم دستاشو بگیری و بگی:
هر کی هستی فقط بمون !

—————————————

از من نرنــــــــــج . . .
نه مغــــــرورم نه بی احســـــاس . . .
فقط خســــته ام . . .
خســـــــــته از اعتــــــمادی بیــــجا !
برای هـــــــــمین قفــــــــــــلی محــــــــــــــکم بر دل زده ام !

—————————————

و تو نمی دانی که دختـــر بودن درد استـــــ
دختـر که باشی رفتـن نگاه ها و دست ها سخت مـــی شود
دختر که باشی راحتـــر مـــی شکنی
دختر که باشــی نگاه هــــا فرق دارند
حتــی اگر به تمـــام دنیـــا خوبــــ نگـــاه کنی
باز تمـــام دنیـا می تواند به تـــو بــد نگــاه کند . . .
دختر بودن گاهـیـ واقعـــا یکـــ درد استـــــ

—————————————

چه شغل عجیبی !‏
شروع هفته تو را می‌بینم
باقی هفته
به خاموش کردن خود در اتاقم مشغولم

—————————————

مرگ انسان زمانی ست که
نه شب بهانه ای برای خوابیدن دارد
و نه صبح دلیلی برای بیدار شدن !

—————————————

پله ها در پیش رویم یک به یک دیوار شد
زیر هر سقفی که رفتم بر سرم آوار شد
مرغ دست آموز خوش خوان کرکسی شد لاشخور
وان غزال خانگی برگشت و گرگی هار شد
گل فراموشی و هر گلبانگ خاموشی گرفت
بس که در گلشن شبیخون خزان تکرار شد
تا بیاویزند از اینان آرزوهای مرا
جا به جا در باغ ویران هر درختی دار شد
زندگی با تو چه کرد ای عاشق شاعر مگر
کان دل پر آرزو از آرزو بیزار شد . . . ؟

—————————————

هــــــــــمه چیـــــــــــــز آرام اســــــــــت . . .
” دلــــــــــه ” مـــــــــــن استثناســـــــــــت !

—————————————

” پـــــــــــــــای ” رفته را میتوان برگرداند . . .
اما !
” دلـــــــــــــه “رفته را هـــــــــــــرگز

—————————————

ســـــــــــنگی شدن قلبم
اولین ” سین ” هفت سین امسال من است . . .

—————————————

قلبـــــــم لـــــــــج کـــــــــرده اســـــــــت . . .
میگوید یا با او !
یا من می ایستم !
تــــــــــــو بـــــــــــــرو

—————————————

دیگر ” بانــــــــــوی ” هیچ غصه ای نخواهم شد . . .
که این ” بانــــــــــو ” خود قصه ها دارد

—————————————

حالا که میخواهی بروی
لطفـــــــــــــا قدمهایت را تندتر بردار !
دلم را فرستاده ام دنباله نخود سیاه . . .

—————————————

اگر خبری از من نشد  نگران نشو . . .
یک فاتحه بخوان !

—————————————

بین لکه رژ لب روی یـــــــــــــــــــقه . . .
با لکه سیاه ریمل روی شونـــــــــــــــــه . . .
یه دنیا حرفه !
یه دنیا فاصله !

—————————————

میگن : میـــــــــــــــــــــاد
اونی که رفت از پس روزهای سیاه . . .
ســــــــاعت ۲۵ شـــــــب !
روزه ۳۲ مــــــــاه !
تقدیم به عشقه غربت زدم

—————————————

چه خیال باطلی !
انتظار برگشتنت را داشتم اما ازوقتی رفته ای خواب هم به چشمانم بر نمیگردد چه رسدبه تو

—————————————

یکی بود ، یکی نبود
من موندم و اون نموند
من دیدم و اون ندید
من خواستم و اون نخواست
من التماس کردم و اون نشنید
من هستم و اون رفته !
من خستم و اون . . .

یک دیدگاه در "اس ام اس های غمگین"

  1. m گفت:

    سلام عالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بود مرسی

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !