اس ام اس های عاشقانه و غمگین جدید

لج که می کنی تمام ذهنیتم

را به گند می کشی

اما راه رسوخ در ذهنم را خوب بلدی

و باز روز از نو روزی از نو . . .

بازیچه شدن دقیقا یعنی همین

.

.

قرار است از تو عبور کنم

بگذار کفش هایم را دربیاورم

چون هنوز برام مقدســــــــــــی!

.

.

این روزها در من حالت فوق العاده اعلام شده است … بیش از حد مجاز دلتنگ شده ام !!!

.

.

.
سینمای ذهنم هر شب همان فیلم همیشگی را پخش میکند
خاطرات بودنت را

.

.
سکوت و صبوري م را به حسابِ ضعف و بي کسي ام نگذار

دلم به چيزهايي پاي بند است

که تو يادت نمي آيد…!

تو که با آمدنت هیچ چیز برایم نیاوردی
نه آرامش، نه امید به آینده
نه
پس چطور با رفتنت تمام اینها را بردی؟؟

.

.

بـزرگ تـر کـه شـدم ..
داسـتـانـی خـواهـم نـوشـت کـه کـلـاغ هـایـش قـصـه بـبافـنـد و
آدم هـا را بـه هـم بـرسـانـنـد!

.

.

همیشه از هرچیزی ترسیدیم سرمان آمد
بیا این بار از با هم بودن بترسیم …

.

.

بگذار همه ی زندگی ام گره ی کور بخورد
دستهای “تــــــــــو” که باشد ملالی نیست
با نگاه “تـــــــــــو” گره از همه چیز باز میشود حتی از دل گره خورده من

.

.

هیچوقت آرزوی “افتادن” چیزی را نداشته ام
حالا برای اولین بار میخواهم : “لطفا بیفت” …
ای زیباترین اتفاق زندگی من

.

.

معلم ورقه ها را داد ؛ همه مرا مسخره کردند اما باور کن درست نوشته بودم
گفته بود جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید و من همه را نوشتم “تـــــــو
مگر نه اینکه این جای خالی ها را فقط تو پر میکنی

 

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !