اس ام اس های حکیمانه

سعی برای بهتر بودن ، بهتر از این است که وانمود کنی که بهترینی . . .

قول واژه ای بزرگ است !
یا چیزی را میسازد یا همه چیز را خراب میکند . . .

توی رابطه هاتون گاهی سنگ بندازین ، تا عمقش براتون مشخص بشه  . . .

وقتی خوشحال هستی قول نده !
وقتی عصبانی هستی جواب نده !
وقتی ناراحتی تصمیم نگیر . . .

شتر مرغ را گفتند : بار بردار ، گفت : من مرغم !
گفتند : پرواز کن ، گفت : من شترم !

آدم های بزرگ عظمت دیگران را می بینند !
آدم های متوسط به دنبال عظمت خود هستند !
آدم های کوچک عظمت خود را در تحقیر دیگران می بیند . . .

سه چیز خیلی سخـت است :
فولاد ،
المـاس ،
و خویشـتن شناسی . . .

دلهاتان را از دنیا بیرون کنید !
پیش از آنکه بدنهاتان را از آن بیرون کنند . . .

هرکس بخواهد کاری را انجام دهد راهش را پیدا می کند و هر کس نخواهد کاری را انجام دهد ، بهانه اش را . . .

آدما در دو صورت خود واقعیشونو نشون میدن
یا اینکه بدونن کامل به خواستشون رسیدن
یا اینکه بدونن هرگز به خواستشون نمیرسن . . .

وقتی کسی به شما نیاز دارد
گفتن : ” گرفتارم” بسیار آسان است .
اما وقتی شما به کسی نیاز درید
شنیدن : ” گرفتارم ” بسیار دردناک است . . . !

زندگی کرد با انسان های بَد بهتر از زندگی کردن با انسان هایی است که اَدای انسان ها خوب را در می آورند  . . .

کاش همه میفهمیدن دل بستن به کلاغی که دل دارد ، بهتر از دل بستن به طاووسیست که تنها زیبایی دارد  . . .

جذابیت همیشه در تفاوت هاست !
هیج آهن ربایی قطب هم سانش را جذب نمی کند . . .

اگر فکر می کنید که موفق می شوید یا شکست می خورید
در هر دو صورت درست فکر کرده اید . . .
( رابینز – Robbins )

بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم . . .
( جانسون )

کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد
( احمد شاملو )

آینده هرگز اتفاق نمی افتد ، بلکه ساخته می شود . . .
( ویل دورانت )

پوزش خواستن پس از اشتباه زیباست، حتی اگر از یک کودک باشد !
( اُرد بزرگ )

به راهت ادامه بده .
اگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که واق واق می کند سنگ پرتاب کنی ، هرگز به مقصد نمی رسی .
( لارنس استرن )

به گونه ای آرزو کنید که انگار همیشه زنده می مانید
و به گونه ای زندگی کنید که انگار همین امروز می میرید . . .
( جیمز دین )

برای تلفظ کوتاهترین کلمه “ بله ” یا “ نه ”
خیلی بیشتر از یک نطق باید فکر کرد . . .
( پتیاگور )

هیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید . . .
( ارد بزرگ )

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !