اس ام اس های جدید

بی انصاف با کدام لالایی وجدانت را خوابانده ای

که اینچنین بیخیال ما شدی . . ..

***

در خوابِ مـטּ دستِ دیگـری را نگیـ ـر …!

حُـرمتْ نگـﮧ دار لَعنتـ ــی …!

***

در لابه لای دلشوره ها و ترس هایم، لب پرتگاه ایستاده ام

میدانم دستم را نمیگیری..

فقط محض رضای خدا پرتم نکــن

***

ســاز ِ رفتـن که میــزنی ..

اشکــهای ِ مـن ،

بی هــوا می رقـــصند !!

***

 .

***

خیلی از آدمها بالای خط فقر هستند

 اما زیر خط فهم . . .

**

شاید چشم های ما نیاز داشته باشند که گاهی با اشک های مان شسته شوند

تا بار دیگر زندگی را با نگاه شفاف تری ببینیم . . .

**

سعى کنید استاد تغییر باشید ، نه قربانى تقدیر . . .

**

بامبو و سرخس دو گیاه متفاوتند اما هر دو به زیبایی جنگل کمک میکنند

هرگز خودت را با دیگران مقایسه نکن . . .

**

تجربیات یک انسان شکست خورده با ارزش تر از

موفقیت های یک انسان بی تجربست . . .

**

میدونستی ؛

رفاقت معرفت نمیاره … این معرفتِ که رفاقت میاره … !

**

بخاطر مردم تغییر نکن : این جماعت هر روز تورا جور دیگری می خواهند . . .

**

روزگاریســت که ؛ آدمــها فقط سقف مشــترک دارن ، نه زندگی مشــترک

**

دشمنی که دیده می شود زیاد ترس ندارد

مراقب آن دشمنی باشید که نمی بینید  . . .

**

نامت را انسانى باهوش بگذار؛

اگر انسان‌ها را از پشت نقاب‌هاى متفاوتشان شناختى  . . .

**

همیشه رو به نور بایست اگر میخواهی تصویر زندگی ات سیاه نیافتد  . . .

**

 وقتی ثروتمندان جنگ به پا می کنند ، این فقرا هستند که می میرند . . .

(ژان پل سارتر)

**

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !