اس ام اس های جدید

چه فرقی میکند؟

غم پشت لبخند یا لبخند پشت غم

وقتی هیچ کدام از لبخندهایم بدون غم کامل نمی شود

لابه لای گفته هایم به دنبال درد نباش رفیق

من از آغاز این دنیای کوچک دردم را لبخند زده ام

قلب مهربانت را آنقدر از عاطفه لبریز کن

که اگر روزی افتاد و شکست همه جا عطرش پراکنده شود

من درمیان مردمی هستم که باورشان نمیشود تنهایم

میگویند : خوش به حالت که خوشحالی

نمی دانند دلیل شاد بودنم باج به آنهاست برای دوست داشتن من

اگر میدانی در دنیا کسی هست که دیدنش رنگ رخسارت تغییر میکند

و صدای قلبت آبرویت را به تاراج میبرد

مهم نیست که او مال تو باشد

مهم این است که فقط باشد زندگی کند لذت ببرد و نفس بکشد

گاهی باید آرزوهایت رامثل قاصدک بگذاری کف دستت

و بسپاریشان به دست با تابروند وسهم دیگران شوند

دفترخاطرات رامی بندم

کنارپنجره میروم ونفس میکشم

لعنتی هوا هم آلوده به خاطرات اوست

مهم نیست نوشته های درهم وبرهم مرابخوانی یانه

من برای دل خسته وشکسته ام می نویسم

میخوانی بخوان…میخواهی نخوان

فقط خواهش میکنم اگرخواندی

عاشقانه ام راتقدیم به “او” نکن!

من این رابرای توسروده ام نه برای “او”

مواظب خودت باش

یک تاری موی توشاهرگ من است

ن اینکه زانو زده باشم…!ن…

فقط تنهایی خیلی سنگین است…

دلم خسته…دلم غمگین…دلم تنهاترین تنهاست…

تکان داد خانه را سالی که آمد

سرگرمی خوبی ست

تو عکس قابت را و من قاب عکست را عوض می کنم

و آغازمی شود سال تنهایی…

این همه استخوان دربدنم بود

چرادلم راشکست؟

اس ام اس نا امیدی

بازهم خندیدبه آنچه دلیل گریه ام بود

کاش بهش می گفتم دلیل گریه ام تویی

این همه به خودت نخند…!

کاش بعد از همه دلقک بازیهایم

کسی می آمدماسک را از روی صورتم برمیداشت

میگفت حالا از دردهایت بگو من گوش میکنم

دروت را خوب نگاه کن

به جز خدا کسی رو داری بهت بگه : “من باهاتم” ؟

خاک بر سر تمام این کلمات

اگر تو از میان تمامشان نفهمی من دلتنگتم

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !