اس ام اس های جدید

به سلامتى برق که هروقت رفت اومد !

پرواز باور پرنده ایست که به پرواز می اندیشد

دلیل پرواز پر نیست ، زندگی قانون باورها و لیاقت هاست

و تو لایق هر آنچه بخواهی !

به سلامتی دختری که به خاطر عشقش تموم زندگیشو داد

و برای آخرین بار به عشقش زنگ زد که بگه خیلی دوسش داره

اما یه خانومی گوشیو برمیداره و میگه : “مشترک موردنظر در حال مکالمه است”

همی نالم که مادر در برم نیست

صفای سایه ی او بر سرم نیست

مرا گر دولت عالم ببخشند

برابر با نگاه مادرم نیست

تمام زندگی ام درد میکند

دلم نوازش های مادرانه میخواهد

دلتنگ خنده های توام مادر …

همان بالا بمان رفیق

لذت میبرم وقتی همه به من میگویند : “تاج سرت زیباست”

لاتی ترین اس سال برای لوتی ترین رفیق :

بیادتم خفن تا زمانی که برم تو کفن

گوشیمون میخوره زمین سکته میکنیم

دوستمون که میخوره زمین میمیریم از خنده

همچین موجودات داغونی هستیم !

نیستیم

به دنیا مى آییم ، عکس یک نفره میگیریم

بزرگ میشویم ، عکس دونفره میگیریم

پیرمیشویم ، عکس یکنفره میگیریم

و بعد دوباره باز نیستیم …

“حسین پناهى”

چشم ها ساکت اند اما اگر درکشان کنی

دنیا را به آتش می کشند !

خاطرات تمام نمی شوند ، “تمامت”میکنند …

هرکس میرسد میسوزاند

گویا سینه ام را با زیرسیگاری اشتباه گرفته اند !

رفتی ؟ فدای چشمان خیسم

وعده دیدارمان آن روز باشد که برای نوازش دستانم

آغوشم ، بوسه هام و مهربانیم له له بزنی

آن روز اگر پشت گوشت را دیدی مرا خواهی دید

من رفتم برای همیشه !

دوباره آمده ای ؛ اینبار شیرین تر از قبل دروغ میبافی

زیرکانه تر لبخند میزنی و دلبرانه تر ناز میکنی اما نازنین بعد از رفتنت دلم مرد

مدتهاست که دیگر مغزم تصمیم میگیرد نه دلم

پس لوند و دلبرانه که هیچ ، عاشقانه و صادقانه هم که بیایی ، من دیگر من نیستم !

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !