اس ام اس های جدید با موضوع دلتنگی

هر لحظه هرجا که میرم حس نگاهت با من / این دل بیطاقتِ من قیده تورو نمی زنه
بذار یبار نگات کنم از جونو دل‌ صدات کنم / هر چقدر دلتنگی‌ دارم هدیه به اون چشات کنم

.

.

دلم تنگ است
دلم می سوزد از باغی که می سوزد
نه دیداری
نه بیداری
نه دستی از سر یاری
مرا آشفته می سازد چنین آشفته بازاری . . .

.

.

بهترینم خوبی ؟
خبری نیست ز تو !
دل من میخواهد که بدانی بی تو دلم اندازه دنیا تنگ است
یادت ای دوست به خیر . . .

.

.

میان کوچه می پیچد صدای پای دلتنگی
به جانم می زند آتش غم شبهای دلتنگی
چنان وامانده ام در خود که از من می گریزد غم
منم تصویر تنهایی منم معنای دلتنگی
چه می پرسی زحال من؟ که من تفسیر اندوهم
سرم ماوای سوداها دلم صحرای دلتنگی
در آن ساعت که چشمانت به خوابی خوش فرو رفت
میان کوچه های شب شدم همپای دلتنگی
شبی تا صبح با یادت نهانی اشک باریدم
صفایی کرده ام در آن شب زیبای دلتنگی . . .
.

.

ســـر به ســــرم نذار
سر بر شانه ام بگذار . . .
دلتـنگــــــم

.

.

ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ . . .
ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻢ ؛
ﺗﺎ ﻛﺠﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻢ ؟
ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﻴﺰﺍﺭﻡ . . .

.

.

اینکه دلم تنگ می شود پلان به پلان ،
نفس به نفس برایت تراژدی نیست . . .
قلب من مقتول فیلم نامه است ،
شخصیت اصلی که تویی !

.

.

ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ ! ﻧﻪ ﺩﻟﺘﻨﮓِ ﺗﻮ . . .
ﺩﻟﺘﻨﮓِ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﻮﺍﻣﻮ ﺩﺍﺷﺘﯽ . . .
ﺩﻟﺘﻨﮓِ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺩﻡ ﺑﻮﺩﯼ . . .
ﺩﻟﺘﻨﮓِ ﻫﺮ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺷﻨﯿﺪﻥِ ﺻِﺪﺍﺕ . . .
ﺩﻟﺘﻨﮓِ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﻮﻧﺪﻧﺖ،ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮِ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻝِﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ . . .
ﺩﻟﺘﻨﮓِ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍِﺳﻤَﻤﻮ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺻﺪﺍ ﮐﻨﯽ . . .
ﺩﯾﺪﯼ ؟ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺩﻟﺘﻨﮓِ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺘﻢ . . .

.

.

چه کسی گفته
دل به دل راه دارد ؟!
اگر این طور است
پس چرااااااا او هم
مثل مـــن
دلتنگ نمی شود ؟

.

.

چقدر خوب میشد . . .
تو اوجِ لحظه ی دلتنگی . . .
که زانو تو بغل کردی و تکیه زدی به دیوار . . .
می اومد بالا سرت . . .
سایه ش رو تنت نقش می بست . . .
همون که دلیل ِ دلتنگیتِ . . .

.

.

دلم تنگ ک می شود بلند میخندد چون بیاد می آورد روزی بود ک نه دل میبست نه دلتنگ میشد . . .

.

.

بلند نخند دلم در  سینه میلرزد . . .
آخر میداند از این پس دلتنگ میشود اما نمیلرزد !

.

.

آرام بگیر دلم . . .
تنگ نشو برایش . . .
مگر نشنیدی جمله ی آخرش را !
“ چیزی بینمان نبوده ”

.

.

ﻣﺪﺗﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ،
ﻣﺪﺗﯿﺴـﺖ ﻧﻪ ﻣــﻦ ﺗﻮﺭﺍ ﻭ ﻧـﻪ ﺗـﻮﻣـﺮﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿـﻢ ،
ﻣﺪﺗﯿﺴت ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻣﯿﮕـــــﺬﺭﺩ ﺑﯽ ﺁﻧﮑـــــﻪ ﻋــﺎﺷﻘـاﻥنه ﯾﮑـــﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻐل ﺑﮕﯿﺮﯾـﻢ ،ﺑﺒﻮﺳﯿـﻢ ﻭ ﯾﺎﺩﺁﻭﺭ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ
ﺭﻭﺯﯼ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮﺩﯾـﻢ
ﻣﺪﺗﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣـــﻦ ﺍﺯ ﺗـــــﻮ ﻭ ﺗـــــﻮ ﺍﺯ ﻣـــﻦ ﺑﯽ ﺧﺒـــــﺮﯾﻢ ،
ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﻣﺪﺗﯿﺴت ﯾﮑـــ ﺣـﺮﻑ ﺭﻭﯼ ﺩﻟـﻢ ﻣﺎﻧﺪﻩ :
ﺩﻟـﻢ ﺑــﺮﺍﯼ ﺗــﻮ و ﺧﻮﺩﻡ ،
ﺩﻟﻢ ﺑــﺮﺍﯼ ﻣــﺎ ﺗﻨــگ ﺷﺪﻩ . . .

.

.

دلتنگم
برای او نه
برای منه قبل از او
چقدر قشنگ بودم

.

.

خاک بر سرِ تمامِ این کلمات
اگر تو از میانِ تمامشان
نفهمی من دلتنگم . . . !

.

.

دلتنگ می شـوم
وقتی میـدانم
کســی نیسـت که حتـی لحظه ای دلتـنگم شـود !

.

.

کنارثانیه هایم بمان . . .
اگرنباشی”دلم”که هیچ ” دنیا “هم تنگ میشود . . .

.

.

ادمای دلتنگ:
ﻭﻗﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺧﻮﺵ ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ ﻭ ﻣﯿﺨﻨﺪﻧﺪ؛ ﯾﻬﻮ ﺳﺮﺷﻮﻧﻮ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻭﻧﻨﺪ
ﺍﻭﻧﻮﺭﯼ، ﯾﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﺸﻦ .
ﯾﻮﺍﺵ ﯾﻮﺍﺵ ﭼﺸﺎﺷﻮﻥ ﭘُﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﮏ ﻣﯿﺸﻪ

.

.

دیـگـر دلـم بـرایـت تـنـگ نـمـی شـود !
بهانه ات را هـم نـمـی گـیـرم ؛
اصـلـا بـه مـن چـه کـه دوسـتـت دارم !

.

.

یاد گرفتـــه ام
انسان مدرنـــی باشــــم
و هــر بار که دلتنـــــــگ میشــــوم
بـه جای بغـــــض و اشــــک
تنهـــا به این جملـــه اکتفــا کنـــم کــه
هوای بـــد ایــن روزهــا
آدم را افســــــــرده میکنـد . . . !

یک دیدگاه در "اس ام اس های جدید با موضوع دلتنگی"

 1. زینب گفت:

  دلم تنگ است…
  آنقدر تنگ که بغض هایم بانفس هایم شریکند..
  چشمانم این روزهاتار میبینند…
  فقط مدام دستهایم زیر گلویم است..
  درست جای دستهای او.

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !