اس ام اس های تیکه دار

خدایا !!!
تو این ماه رمضون با خردن این همه “غم” و “غصه” تو بگو روزه باطل نمیشه ؟!

 

به مردی که زبانِ سکوت زن را بفهمد ….
باید گفت : خدا قوت … !!!

خسته ام رفیق
خسته
نه اینکه کوه کنده باشم
دل کنده ام

 

راستـش را بگو :
نکند تو همان “این نیز” هستی که همیشه می گذری . . . ؟

 

دوره ای شده که حاضرم جای “پت” باشم اما یه دوست واقعی مثل “مت” داشته باشم

 

گاهی دوست دارم بدون پک زدن

فقط بنشینم و نگاه کنم که سیگارم چگونه میسوزد

شاید آخر فهمیدم چه لذتی میبری از تماشای سوختن من

 

از قــــــبل هم باید حدس مـــــی زدم می روی

“رفـــــــتنــــ ” همیشہ

حتی در دستور زبان فارســـی

“لــــــازمـــ” است…

 

وقتـــــی به عقب بر میگردی متوجه میشی که جــای بعضیا

تو زندگیت خالــی که نیست هیـــــچ ،اون موقشم زیــادی بوده … !.

 

گاهی مرا یاد کن

من همانم که اگر ساعتی از من بیخبر بودی

آسمان را به زمین میدوختی

 

صدایت نمیکـــــنم که برگـــــردی
مهــــــم باشم … خودت برمیگردی

 

به بعضیا تو زندگی باید گُفت.. من چشم میذارم.. تو فقط گُمشو.

 

پشت چراغ قرمز!
اعتراف کردم”دوستت دارم”
تا هرجا مجبور شدی کمی مکث کنی..
یاد من بیفتی
نمیدانستم قراراست بعدمن
تمام چراغهای زندگیت سبز شوند

 

“بر باد رفته”
صد بار بهتر است از
“از یاد رفته “…..

 

فکر کنم
به بوی عطر تو حساسیت دارم
همین که در ذهنم می پیچد
از چشم
اشک می آید…

 

سگ بفهمه دوسش داری باوفا میشه.
آدم بفهمه دوسش داری هار میشه

 

تو هَمیـــشه میگفتـــــی :
مـــــــن ، یه تار مُوی تو را به هیچ کَس نمیــــــدَهم!
اینقَدر تار های مویِ مَن را به این و آن دادی تا کَچَــــل شدم !
حـــــــالا برو دســـــت از سر کچلم بردار

 

بگذار س ـ ک ـ و ـ ت قانون زندگی من باشد…
وقتی واژه ها درد را نمی فهمند.

 

به تعدادی جانورشناسِ ماهر برای توجیه رفتار بعضی‌‌ها نیازمندیم …
روانشناسی‌ دیگه نتیجه نمیده!

 

حرفش را ساده گفت : من لایق تو نیستم …!
اما نمیدانم خواست لیاقتم را به من یاداوری کند یا خیانت خودش را توجیح !؟

 

همه چیز با تــو شروع شد! امـا.. هیچ چیز بدون تــو.. تمام نمی‌شود حتی.. همین دلـتـنـگـی‌هــای مــن

 

من اگر به جای نیمه ی گمشدم

دنبال دایناسور میگشتم ، تا الان یقینا پیدا کرده بودم!

 

 

این روز ها دلم میخواد دستت رو بگیرم و…
 از ذهنم پرتت کنم بیرون!!
بایــد بدجنس باشــی تا عاشــقت باشــن/بــاید خیــانت کنــی تــا دیوانــه ات باشــن/
بایــد دروغ بگــی تا همیــشه تــو فکــرتباشــن/بایــد هــی رنــگ عــوض کنــی تــا دوســتت داشــته باشــن…
اگـر سـاده ای ، اگـر باوفایی، اگه یک رنگی…
همیشه تنهایی…
آنان که “عوض” شدنشان بعید است، “عوضی” شدنشان قطعی است… شک نکن !ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاین روزها عشق را با دست پس می زنند و با پا پیش می کشند !
حیف از عشق که زیر دست و پاست … 

 

اســـــمت چـــه بود؟؟؟
می خواهــــم بن بـــســت های زنــدگـــیــم را …
به نامت  کنم …

 

آدما به بدی وقتایی که ازشون ناراحتیم نیستن….
به خوبی لحظه هایی که باهاشون خوش میگذرونیم هم نیستن.

 

 

“حوا” که باشی بعضی ها “هوا ” برشان می دارد که “آدمند ” !!!

 

 

هیچ وقت، اگه تو رو با کس دیگه ببینم حسودی نمی کنم…!
آخه مامانم یادم داده اسباب بازی هامو بدم به بدبخت بیچاره ها…

 

نه حرفی برای گفتن …
نه امیدی برای ماندن …
نه پایی برای رفتن …
نه تمایلی برای دوباره ساختن …
تو از اول هم هیچ نداشتی !

 

تو را من “تو” کردم
وگرنه “او” هم زیادت است
پس اینقدر برایم ،شما,شما نکن…

چیزی برای گفتن دارید ؟ بگو ببینیم !